Bank i Klient: Zarządzanie zmianami

BANK 2011/06

Z Sonją Lohse, przewodniczącą Komitetu Rynków Finansowych Europejskiej Federacji Bankowej, dyrektor zarządzającą ds. compliance w Nordea Bank AB, rozmawiał Janusz Grobicki

Z Sonją Lohse, przewodniczącą Komitetu Rynków Finansowych Europejskiej Federacji Bankowej, dyrektor zarządzającą ds. compliance w Nordea Bank AB, rozmawiał Janusz Grobicki

W jaki sposób kryzys na światowym rynku finansowym wpłynął na bieżącą pracę Europejskiej Federacji Bankowej, a szczególnie Komitetu Rynków Finansowych?

– Dobrze, że ten problem otwiera naszą rozmowę. Kwestia kryzysu jest obecnie fundamentalnym problemem, z którym zmagają się rynki finansowe. Europejska Federacja Bankowa (EBF) występuje w imieniu europejskiego sektora bankowego. Jej członkowie pochodzą z krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. W sumie to niemal 5000 europejskich banków: dużych i małych, zajmujących się klientami korporacyjnymi, bankowością detaliczną, działających lokalnie oraz w skali globalnej.

Oczywiście, kryzys ma wpływ na działalność wszystkich banków należących do EBF. Jednak nie dla wszystkich ma jednakowo dramatyczny wymiar. Region, z którego pochodzę – pracuję w Nordea Banku, a więc w Skandynawii – w gruncie rzeczy nie odczuł zbyt boleśnie uderzenia fali kryzysu finansowego. Jednak wiele krajów zmaga się z nim. Ma on wpływ także na funkcjonowanie EBF, zwłaszcza zaś na harmonogram działań Komitetu Rynków Finansowych, któremu przewodniczę.

Dziś rynki finansowe znalazły się w centrum uwagi…

– Przed kryzysem myśleliśmy, że ramy prawne regulujące działanie rynków finansowych są w zasadzie skuteczne i wystarczające. Mieliśmy zatwierdzoną przez Unię Europejską procedurę działań prawnych. Komisja Europejska i Parlament Europejski ustalały kierunki regulacji oraz harmonogram ich wprowadzania. Dla Komitetu Rynków Finansowych sytuacja w zasadzie była dość komfortowa. Kryzys zmienił ją diametralnie – zachwiał zaufaniem do rynków i instytucji. Stanęliśmy wobec konieczności uaktualniania rozwiązań prawnych. Parlament Europejski oczekuje m.in. zapewnia większego bezpieczeństwa inwestorów. Dotychczasowe regulacje okazały się niewystarczające, dlatego konieczne jest przygotowanie bardzo wielu nowych przepisów normujących funkcjonowanie rynków finansowych.

Jakie rozwiązania prawne są w tej chwili najważniejsze i najpilniejsze ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: