Bank i Klient:Zmiany we współczesnej bankowości wyzwaniem i szansą dla instytucji szkoleniowych

BANK 2014/11

Z Włodzimierzem Grudzińskim, doradcą prezesa ZBP, przewodniczącym Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, rozmawiał Karol Jerzy Mórawski.

W ostatnim czasie mamy do czynienia z licznymi czynnikami natury prawnej, technologicznej czy ekonomicznej, które warunkują nowe zjawiska na rynku bankowym. W związku z tym pojawia się pytanie dotyczące edukacji bankowców. Czy zdaniem pana w ślad za tymi zmianami zwiększą się nakłady na zewnętrzną edukację bankowców, czy też banki pójdą w kierunku tworzenia własnych programów edukacyjnych, realizowanych wewnątrz placówek?

– Trudno powiedzieć o jakiejś stałej tendencji w tej dziedzinie. Wiąże się to zarówno z ogólną sytuacją ekonomiczną, jak również z sytuacją poszczególnych banków. Niewątpliwie pracownicy banków są poddawani procesom edukacyjnym stale. Wynika to przede wszystkim ze zmian regulacyjnych, ze zmian technologicznych, z wdrażania nowych produktów, linii biznesowych. Tego typu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: