Bank i Klient: Zyski banków rosną na przekór stagnacji w kredytach

BANK 2011/06

Wyniki banków po I kwartale pokazują, że gospodarka balansuje na granicy ożywienia i stagnacji. Trudno o przyrost nowych kredytów - nie sprzyjają temu nowe rekomendacje KNF, jednocześnie maleją rezerwy na złe kredyty.

Wyniki banków po I kwartale pokazują, że gospodarka balansuje na granicy ożywienia i stagnacji. Trudno o przyrost nowych kredytów - nie sprzyjają temu nowe rekomendacje KNF, jednocześnie maleją rezerwy na złe kredyty.

Artur Zakrzewski

Pierwszy kwartał 2011 r. przyniósł dalszą poprawę przychodów i zysków banków. Spośród 10 największych giełdowych instytucji finansowych niemal wszystkie pokazały dodatnią dynamikę podstawowych parametrów finansowych w porównaniu z pierwszym kwartałem 2010 r. Inwestorzy giełdowi nie przyjęli jednak entuzjastycznie tych wyników. Po publikacji raportów m.in. PKO BP, Handlowego, Millennium oraz Getin Noble Banku ceny akcji tych instytucji uległy zdecydowanej korekcie.

Z jednej strony prognozy wyników były zbyt wyśrubowane, ale jednocześnie pewnym rozczarowaniem mogła być widoczna słabość, jeśli chodzi o wzrost sprzedaży zarówno kredytów korporacyjnych, jak i kredytów dla osób fizycznych. Pozytywny jest fakt, że nadal poprawa sytuacji gospodarczej przekłada się na spadek odpisów na złe kredyty.

Solidne dynamiki wzrostu

Po trzech miesiącach 2011 r. wynik na działalności bankowej, która jest miarą przychodów, dziesięciu największych banków giełdowych, sięgnął łącznie blisko 9,2 mld zł wobec 8,6 mld zł w I kw. 2010 r. Dwucyfrowym tempem wzrostu wyniku na działalności bankowej mogą pochwalić się m.in. BRE Bank (+22 proc.) czy Getin Noble Bank (+16 proc.) czy ING Bank Śląski (+11 proc.). Dobre wyniki osiągnęły także dwa największe banki PKO BP oraz Pekao S.A., których wynik na działalności bankowej poprawiły się odpowiednio o 9,3 proc. oraz 5,2 proc., a wynik operacyjny (przed rezerwami) poprawiły się odpowiednio o 13,6 proc. oraz 11,6 proc. Maleją także rezerwy zawiązywane na złe kredyty – łączna wartość rezerw 10 giełdowych banków wyniosła 1,26 mld zł wobec 1,65 mld w I kw. 2010 r. Wysoka dynamika zysków wynika także ze stosunkowo niskiej bazy w I kw. 2010 r.

Wyniki banków powi nny ulec dalszej poprawie

Iza Rokicka
analityk Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.

Wyniki banków za ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: