Bank: Loża komentatorów – czerwiec 2016

BANK 2016/06

Czy rynek consumer finance w Polsce zostanie zdominowany przez instytucje pozabankowe?

Czy rynek consumer finance w Polsce zostanie zdominowany przez instytucje pozabankowe?

Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa

Ostatnie trzy lata to okres wzrostu rynku consumer finance w Polsce. Choć instytucje pozabankowe rozwijają się na nim relatywnie szybciej, to wciąż pozostaje on zdominowany przez banki. Pod względem wartości udzielonych pożyczek ponad 90% rynku należy do banków. Instytucje pozabankowe są stosunkowe silne jedynie w pożyczkach na niewielkie kwoty, co obrazuje ich ok. 25-proc. udział w liczbie wszystkich zawieranych umów. Obecne zmiany w otoczeniu podatkowo- regulacyjnym i wzrost wpłat na BFG skutkują dla banków znaczącym pogorszeniem ich rentowności. W tej sytuacji można oczekiwać, że będą wycofywać się z części swej działalności, tak aby maksymalizować swą rentowność, zarazem możliwie ograniczając wielkość swej sumy bilansowej (z wyłączeniem obligacji Skarbu Państwa). W mojej ocenie rynek consumer finance nie należy jednak do obszarów przewidzianych do redukcji aktywności. Wręcz przeciwnie, przy odpowiedniej ocenie ryzyka stanowi wysoce atrakcyjną alternatywę wobec finansowania korporacji, samorządów czy udzielania kredytów hipotecznych. Dodatkowo rozwój zdalnych kanałów dystrybucji może umożliwić bankom stworzenie oferty dla drobnych pożyczkobiorców opłacalnej pod względem kosztów obsługi. W rezultacie raczej wzmocnią, niż osłabią swą pozycję na rynku consumer finance. Zjawisku temu nie musi towarzyszyć wojna cenowa i obniżanie marż. Dzięki niskim stopom procentowym rynek consumer finance, jako całość, będzie odnotowywać atrakcyjne przyrosty i wystarczy na nim miejsca dla wielu podmiotów, zarówno banków, jak i instytucji pożyczkowych.

Katarzyna Perkuszewska
PKO Bank Polski S.A.

Skala działalności sektora pozabankowego na rynku consumer finance w Polsce jest wciąż zdecydowanie mniejsza niż w takich krajach, jak USA czy Wielka Brytania. Czy rynek consumer finance w Polsce będzie zdominowany przez podmioty z sektora pozabankowego? Raczej nie, chociaż ich znaczenie dla niego będzie rosnąć, i to nie tylko ze względu na rosnący wolumen kredytów i pożyczek zaciąganych przez gospodarstwa domowe w tego typu podmiotach, ale także ze względu na ich znaczący wpływ na kształtowanie oczekiwań klientów. W najbliższym czasie firmy pożyczkowe, koncentrujące się do tej pory na niskokwotowych pożyczkach o rozproszonym ryzyku, będą starały się sięgać po segmenty klientów, dotąd obsługiwane tylko przez banki. Sprzyjać temu będzie postęp w zarządzaniu ryzykiem dokonany przez podmioty pozabankowe. W warunkach oczekiwanego wzrostu zadłużenia gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne, walka o udziały w rynku consumer finance ma niebagatelne znaczenie dla banków, które pod presją regulacji i niskich stóp procentowych, poszukują rentowności w sprzedaży najbardziej dochodowych produktów. Banki muszą obserwować swoich pozabankowych konkurentów (w tym firmy internetowe ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Bank: Loża komentatorów – czerwiec 2016

BANK 2016/05

Czy postkryzysowe reformy systemu bankowego, w szczególności proponowany podział banków uniwersalnych (liikanen, vickers, volcker), wymusza specjalizację banków komercyjnych oraz zwiększa szansę banków niszowych?

Czy postkryzysowe reformy systemu bankowego, w szczególności proponowany podział banków uniwersalnych (liikanen, vickers, volcker), wymusza specjalizację banków komercyjnych oraz zwiększa szansę banków niszowych?

Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa

Na wstępie warto zauważyć, że głównym źródłem upadłości banków jest współwystępowanie wysokiej dźwigni finansowej oraz ograniczonej płynności aktywów. Ryzyka te częściej wiążą się z modelem banków inwestycyjnych, ale w praktyce dotyczą one wszystkich typów bankowości i są pochodną agresywnych strategii rozwoju i maksymalizacji zysków. Z tej perspektywy proponowane reformy podziału bankowości nie eliminują przyczyn upadłości banków. Ich zaletą jest natomiast to, że zmniejszają ryzyko funkcjonowania instytucji o typowo depozytowym charakterze, gromadzących zdywersyfikowany portfel oszczędności, poprzez ograniczenie możliwości wykorzystywania przez nie ryzykownych instrumentów inwestycyjnych opartych na wysokiej dźwigni finansowej. Przeważająca większość przychodów banków uniwersalnych, szczególnie tych o powtarzalnym charakterze, jest związana z tradycyjną działalnością bankową w obszarze kredytów, depozytów i transakcji rozliczeniowych. W tej sytuacji wymuszenie rozdziału bankowości inwestycyjnej od tradycyjnej komercyjnej spowoduje, że większość instytucji zachowa swój komercyjny profil, zwiększając poziom konkurencji w tym segmencie. Niszowi gracze będą natomiast mogli rozwinąć się w obszarze bankowości inwestycyjnej, funduszy private equity i funduszy hedgingowych. Przy czym barierą ich rozwoju stanie się dostęp do tanich i stabilnych źródeł finansowania.

Katarzyna Perkuszewska
PKO Bank Polski S.A.

Pokryzysowa fala regulacji skierowanych do banków jest zorientowana na zwiększenie bezpieczeństwa systemu bankowego. Za jedną z przyczyn ostatniego kryzysu finansowego uznano model działania banków, który nie wykluczał i nadal nie wyklucza łączenia działalności handlowej z komercyjną. Podejmowane inicjatywy regulacyjne skupiają się jednak na stworzeniu rozwiązań, które pozwolą opanować działalność banków zbyt dużych, by upaść. Pozostawały one, a w wielu porządkach prawnych nadal pozostają, na uprzywilejowanej pozycji – z jednej strony uczestniczą w systemie gwarantowania depozytów, a z drugiej strony są beneficjentami przeświadczenia, że państwo nie pozwoli upaść instytucji systemowo ważnej. Pokryzysowe inicjatywy oddzielające działalność kredytowo-depozytową od inwestycyjnej są słuszne – m.in. mitygują ryzyko hazardu moralnego związanego z działalnością inwestycyjną. Jednak tsunami regulacyjne, pod którego presją znajduje się obecnie sektor finansowy na świecie, nie promuje wprost specjalizacji w sektorze bankowym. Proces ten w wielu bankach jest i będzie skumulowanym efektem nowej agendy regulacyjnej oraz wyzwań w postaci: dyfuzji nowych technologii, zmiany oczekiwań klientów (kształtowanych także przez spółki FinTech i e-commerce) oraz rosnącej presji na rentowność, a także wydatków na cyberbezpieczeństwo. Złożone warunki zewnętrzne powodują, że banki muszą przeanalizować źródła dochodów i skoncentrować się tylko na tych obszarach, które kreują ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: