Loża komentatorów – grudzień 2015

BANK 2015/12

Loża komentatorów

W jaki sposób zwiększone wymogi kapitałowe zalecane przez KNF wpłyną na kreację nowych produktów jako źródła przychodów banków?

Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa

Kryzys finansowy z 2008 r. zapoczątkował wyraźny trend w kierunku zwiększenia regulacji dotyczących sektora finansowego. Jednym z ich celów było ograniczenie mechanizmów kreujących ryzyka, skutkujące potencjalnie zagrożeniem stabilności zarządzanego podmiotu lub wręcz generujących ryzyko systemowe bądź makroekonomiczne. Wśród podstawowych rodzajów niestabilności, jakie wywołuje sektor finansowy jest zbyt liberalna akcja kredytowa, skutkująca transferem środków klientów do pożyczkobiorców o coraz słabszej zdolności kredytowej. Konsekwencją tego zjawiska w skali mikro są zazwyczaj problemy z wypłacalnością banku, a w skali makro przegrzanie gospodarki i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: