Bank: Loża komentatorów – kwiecień 2015

BANK 2015/04

Jakie zagrożenia i korzyści dla polskiego sektora finansowego może wywołać masowe kreowanie pieniądza przez EBC?

Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa

Odpowiedź na powyższe pytanie zależy przede wszystkim od horyzontu czasowego, jaki analizujemy. W perspektywie jednego roku lub dwóch lat można spodziewać się korzystnych efektów wpływu polityki EBC na koniunkturę gospodarczą, głównie po stronie popytu konsumpcyjnego, a nie popytu inwestycyjnego. W porównaniu z alternatywnym scenariuszem braku stymulacji podjęcie działań przez EBC jest korzystne dla sektora finansowego. Ponieważ kreacja pieniądza nie dotyczy tu wprost naszej gospodarki, to efekt dla Polski nie będzie jednak tak oczywisty. Należy spodziewać się równoczesnego umocnienia polskiej waluty, które w zależności od skali tego efektu może wręcz ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: