Bank: Loża komentatorów – lipiec -sierpień 2016

BANK 2016/07-08

Czy konieczna będzie nowelizacja tegorocznego budżetu?

Czy konieczna będzie nowelizacja tegorocznego budżetu?

Jarosław Janecki – główny ekonomista Société Générale CIB został zwycięzcą ósmej edycji Konkursu na Najlepszych Analityków Makroekonomicznych, organizowanego przez „Rzeczpospolitą” i Gazetę Giełdy „Parkiet” we współpracy z NBP. Wyprzedził Ignacego Morawskiego z WISE Europa oraz Monikę Kurtek reprezentującą Bank Pocztowy. Redakcja „MF BANK”, gratuluje naszym komentatorom sukcesu.

Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa

Z technicznego punktu widzenia nowelizacja budżetu zapewne nie będzie potrzebna. Powodem, dla którego przeprowadza się nowelizację budżetu państwa jest sytuacja, gdy aktualnie przewidywane wydatki budżetowe na dany rok mogą być wyższe niż ich poziomy przyjęte w pierwotnym planie. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zapisane w budżecie wydatki to górny limit kwot, jakie państwo może wydać. Jeśli potrzebuje wydać więcej, to musi znowelizować budżet. W każdym innym przypadku – np. niższych dochodów, innych przychodów etc. – nowelizacja nie jest potrzebna i jeśli jest przeprowadzana, to głównie dla celów porządkujących, bądź jako forma komunikacji społecznej. W przypadku budżetu na 2016 r. wydatki na programy rządowe takie, jak Rodzina 500+ zostały już uwzględnione przy modyfikacji jego projektu bądź nie pociągną za sobą istotnych wydatków, jak w przypadku programu Mieszkania+, więc w efekcie ryzyko przekroczenia limitu wydatków jest niewielkie. Miejscem, gdzie występują rozbieżności w wykonaniu budżetu jest jego strona dochodowa. W szczególności rozczarowują dochody z podatku bankowego, na dodatek opóźnia się wprowadzenie nowego podatku od handlu detalicznego. Nie oznacza to jednak automatycznie wyższego deficytu. Równocześnie wyższe niż planowane są dochody z VAT oraz potencjalnie pozytywnie może zaskoczyć też CIT. Ostatecznie, choć w poszczególnych podkategoriach wykonanie budżetu może istotnie różnić się od planu, to jednak jako całość nie będzie on wymagał nowelizacji

Piotr Bujak
główny ekonomista PKO Banku Polskiego

Jest mało prawdopodobne, aby deficyt budżetu państwa w tym roku okazał się większy od założonego, a więc nie będzie potrzeby jego nowelizacji. Bardzo prawdopodobne jest wręcz, że faktyczny deficyt budżetu państwa okaże się o kilka miliardów mniejszy niż zakładane w ustawie 54,7 mld zł. Co prawda dynamika dochodów podatkowych (w szczególności VAT) na początku tego roku rozczarowała, ale w kolejnych miesiącach może się poprawić za sprawą przyspieszenia wzrostu gospodarczego i odbicia inflacji (zwiększenia nominalnej bazy podatkowej). Korzystna dla poprawy dynamiki dochodów podatkowych będzie również zmiana struktury wzrostu PKB na bardziej wydajną podatkową, tj. z wyraźnym przyspieszeniem wzrostu konsumpcji (efekt poprawy sytuacji na rynku pracy oraz wzrostu dochodów i wydatków gospodarstw domowych z tytułu Programu Rodzina 500 +) i odbiciem dynamiki importu. Co więcej, nawet jeśli dynamika dochodów podatkowych nie poprawi się, to buforem bezpieczeństwa dla Ministerstwa Finansów będzie większa niż założono w ustawie budżetowej (...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: