Bank: Loża komentatorów – listopad 2015

BANK 2015/11

JAK DEFLACJA WPŁYNIE NA STRATEGIĘ ORAZ WYNIKI ROCZNE BANKÓW W POLSCE?

JAK DEFLACJA WPŁYNIE NA STRATEGIĘ ORAZ WYNIKI ROCZNE BANKÓW W POLSCE?

Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa

W ostatnich prognozach przedstawionych przez ekonomistów w ramach konkursu analiz makroekonomicznych Narodowego Banku Polskiego mediana prognoz wskazuje, iż deflacja w Polsce zakończy się już w IV kwartale 2015 r. W przyszłym roku ceny wzrosną przeciętnie o 1,2 proc. r./r. na koniec roku. Ryzyko długotrwałej deflacji jest więc niewielkie. Zarazem nie są spodziewane podwyżki stóp procentowych do czasu przyszłorocznych zmian w składzie Rady Polityki Pieniężnej. Takie okoliczności nie zachęcają do zwiększania oszczędności w bankach — relatywnie atrakcyjniejszy staje się rynek kapitałowy, rynek nieruchomości i pokrewne formy inwestowania.

Natomiast sytuacja ta umożliwia bankom poprawę dochodów z tytułu udzielanych kredytów i to, co istotne, bez znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego. Potencjalna zmiana polityczna po październikowych wyborach w horyzoncie 2016 r. może również skutkować dodatkową stymulacją gospodarki, zarówno od strony inwestycji, jak i konsumpcji. Wyzwaniem dla banków będzie więc pozyskanie relatywnie tanich środków na finansowanie rosnącej akcji kredytowej. W sumie wpływ aktualnej deflacji na wyniki banków nie będzie znaczący w kontekście innych zdarzeń. Po stronie ryzyk dla sektora bankowego dużo większym zagrożeniem dla zysków, a także adekwatności kapitałowej banków, są kwestie podatku bankowego oraz część scenariuszy skompensowania strat osobom, które wzięły kredyty we frankach szwajcarskich.

Dariusz Winek
dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych,
Sektorowych i Rynków Rolnych Banku BGŻ BNP Paribas

Utrzymanie się na przestrzeni 2015 r. deflacji niekorzystnie wpływa na wynik finansowy krajowego sektora bankowego. Przyczynia się bowiem do niskich rynkowych stóp procentowych, zarówno krótko-, jak i długookresowych, a tym samym do spadku przychodów odsetkowych. Według danych KNF po sierpniu przychody z tytułu odsetek były niższe o 12,8 proc. r./r., a wynik odsetek skurczył się o 8,4 proc. r./r. Z problemem deflacji boryka się nie tylko Polska. Odroczeniu w czasie podlega moment, kiedy amerykański System Rezerwy Federalnej może zdecydować się na podwyżkę stóp procentowych. Strefa euro zastanawia się nad rozszerzeniem instrumentów luzowania ilościowego. W normalnych warunkach obserwowany wzrost cen obligacji powinien działać pozytywnie na wyniki finansowe banków, wynikające z lepszych wycen aktywów dostępnych do sprzedaży. Szkopuł jednak w tym, że taki obrót sprawy nie jest podstawowym scenariuszem zakładanym kilka miesięcy temu. W konsekwencji pozycje banków w zakresie instrumentów stopy procentowej niekoniecznie przynoszą dochody przy takim obrocie sprawy. Dlatego przy ograniczonych możliwościach wzrostu opłat i prowizji czy też sprzedaży nowych kredytów (na skutek deflacji w ujęciu realnym stopy procentowe są dość wysokie) działania banków skupiają się na dostosowaniach kosztowych, a także coraz częściej na sprzedaży ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: