Bank: Loża komentatorów – październik 2016

BANK 2016/10

Loża komentatorów

Repolonizacja czy monopolizacja sektora bankowego w Polsce? Czy jest granica, aby z jednej skrajności nie popaść w drugą?

Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa

Monopolizacja sektora bankowego w Polsce nam nie grozi. Aktualnie jego koncentracja nie jest też duża, jeśli porównamy ją z innymi krajami Unii Europejskiej. Zgodnie z danymi Komisji Nadzoru Finansowego koncentracja mierzona wskaźnikiem udziału pięciu największych banków w aktywach całego sektora wyniosła w Polsce 48%, podobnie jak we Francji i Irlandii. Najniższa jest w Luksemburgu (efekt hubu finansowego dla instytucji z różnych krajów) oraz w Niemczech – po 32%.

Najwyższa w Estonii i Grecji – powyżej 90%. Polski sektor jest obecnie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: