Bank: Loża komentatorów – wrzesień 2015

BANK 2015/09

Krzysztof Kluza Szkoła Główna Handlowa Ostatnie wydarzenia związane z chińską walutą nie wskazują, aby podjęte przez Ludowy Bank Chin działania miały na celu zwiększenie znaczenia juana jako światowej waluty rezerwowej. Przeciwnie, istotnym czynnikiem wpływającym na to, czy waluta osiągnie taki status, jest zaufanie państw inwestorów.

Krzysztof Kluza Szkoła Główna Handlowa Ostatnie wydarzenia związane z chińską walutą nie wskazują, aby podjęte przez Ludowy Bank Chin działania miały na celu zwiększenie znaczenia juana jako światowej waluty rezerwowej. Przeciwnie, istotnym czynnikiem wpływającym na to, czy waluta osiągnie taki status, jest zaufanie państw inwestorów.

Tymczasem nieprzewidywalne działania – z dewaluacją, która przy tym – wbrew początkowym komunikatom władz – miała kilka kroków – nie budują zaufania do takiej waluty. Ponadto, aby uzyskać status światowej waluty rezerwowej, ważne jest spełnianie kryteriów związanych ze stabilnością makroekonomiczną i jakością rozwiązań prawnych. Od strony makroekonomicznej Chiny posiadają wyższą inflację niż USA bądź strefa euro, a przy tym pozostają krajem, w którego interesie jednoznacznie leży dalsza dewaluacja waluty krajowej. Dodatkowo, w krótszym horyzoncie czasu spodziewany jest dalszy odpływ pieniędzy z chińskiego rynku kapitałowego, zarówno inwestorów zagranicznych, jak i krajowych. Otoczenie instytucjonalne również nie wspiera budowy waluty rezerwowej. Przepływy walutowe do i z Chin są relatywnie uregulowane, a przy tym istnieje wiele ograniczeń na rynku wewnętrznym przy stosowaniu obcych walut. Trudno spodziewać się budowy rezerw walutowych w pieniądzu, dla którego utrzymuje się trwałe ryzyko dalszej deprecjacji i ewentualnych interwencji politycznych, jak ostatnio w przypadku rynku kapitałowego. W efekcie juan będzie ważną walutą o charakterze transakcyjnym, nie rezerwowym, w sferze krajów mniejszych silnie związanych relacjami gospodarczymi z Chinami.

Dariusz Winek
dyrektor Departamentu Analiz

Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych Banku BGŻ BNP Paribas Decyzja o deprecjacji juana wydaje się przede wszystkim ukierunkowana na doraźne wsparcie słabnącej chińskiej gospodarki, rozwijającej się najwolniej od 6 lat. W szczególności przesłanką do działań władz monetarnych były coraz gorsze wyniki w eksporcie (w lipcu -8,3 proc. r./r.), a także widmo pogłębienia się deflacji (indeks PPI w przemyśle spadł w lipcu o 4,5 proc. r./r.). Realny efektywny kurs walutowy juana (uwzgledniający krajową inflację i strukturę wymiany handlowej zgodnie z metodologią kalkulacji stosowaną przez BIS z Bazylei) wzrósł w lipcu na przestrzeni roku o ponad 15 proc., przy umocnieniu amerykańskiego dolara o 13,5 proc., osłabieniu jena o ponad 11 proc., a euro o ponad 9 proc. Wreszcie dotychczasowy mechanizm kursowy był nie do utrzymania ze względu na spadające rezerwy walutowe. W ciągu 12 miesięcy ubytek rezerw walutowych w Chinach sięgnął blisko 315 mld dolarów. W konsekwencji liberalizacji kursu juana jego implikowana jednomiesięczna dzienna zmienność wykorzystywana do wyceny opcji walutowych wzrosła o blisko 5 pkt. proc. do ponad 6 proc. Obecnie ryzyko walutowe dla juana jest najwyższe od 2004 r., co zapewne w krótkim okresie może skutecznie odstraszać średnio- i długoterminowych stabilnych inwestorów. W ciągu najbliższych 12 miesięcy prawdopodobna wydaje się dalsza deprecjacja juana o kolejne 4-5 proc. Trudno zatem, aby MFW w najbliższym czasie włączył juana do koszyka SDR. W SDR- -ach utrzymywane są bowiem rezerwy walutowe przez banki centralne, a potencjalna dalsza deprecjacja juana groziłaby globalnym spadkiem ich wartości.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: