Bank: Loża komentatorów – wrzesień 2015

BANK 2015/09

Krzysztof Kluza Szkoła Główna Handlowa Ostatnie wydarzenia związane z chińską walutą nie wskazują, aby podjęte przez Ludowy Bank Chin działania miały na celu zwiększenie znaczenia juana jako światowej waluty rezerwowej. Przeciwnie, istotnym czynnikiem wpływającym na to, czy waluta osiągnie taki status, jest zaufanie państw inwestorów.

Tymczasem nieprzewidywalne działania – z dewaluacją, która przy tym – wbrew początkowym komunikatom władz – miała kilka kroków – nie budują zaufania do takiej waluty. Ponadto, aby uzyskać status światowej waluty rezerwowej, ważne jest spełnianie kryteriów związanych ze stabilnością makroekonomiczną i jakością rozwiązań prawnych. Od strony makroekonomicznej Chiny posiadają wyższą inflację niż USA bądź strefa euro, a przy tym pozostają krajem, w którego interesie jednoznacznie leży dalsza dewaluacja waluty krajowej. Dodatkowo, w krótszym horyzoncie czasu spodziewany jest dalszy odpływ pieniędzy z chińskiego rynku kapitałowego, zarówno inwestorów zagranicznych, jak i krajowych. Otoczenie instytucjonalne również nie wspiera budowy waluty rezerwowej. Przepływy walutowe do i z Chin są relatywnie uregulowane, a przy tym istnieje wiele ograniczeń na rynku wewnętrznym przy stosowaniu obcych walut. Trudno spodziewać się ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: