Bank Millennium nie wypłaci dywidendy z zysku za 2017 rok

Z rynku

Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Millennium postanowiło nie wypłacać dywidendy i przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r. w kwocie 648 945 143,38 zł w całości na kapitał rezerwowy, poinformował bank.

Oddział Banku Millennium
Fot. Bank Millennium

Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Millennium postanowiło nie wypłacać dywidendy i przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r. w kwocie 648 945 143,38 zł w całości na kapitał rezerwowy, poinformował bank.

Zwyczajne walne zgromadzenie #BankMillennium postanowiło nie wypłacać dywidendy #dywidenda #banki @BankMillennium

Bank Millennium odnotował 681,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 701,25 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w ub.r. wyniósł 648,95 mln zł wobec 652,65 mln zł zysku rok wcześniej.Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: