Bank Millennium nie wypłaci dywidendy za 2017 rok

Z rynku

Akcjonariusze Banku Millennium zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 648 945 143,38 zł w całości na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na 26 marca.

Akcjonariusze Banku Millennium zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 648 945 143,38 zł w całości na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na 26 marca.

Akcjonariusze Banku #Millennium zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 648 945 143,38 zł w całości na kapitał rezerwowy #banki #dywidenda @BankMillennium

"W dniu 24 listopada 2017 roku KNF wydała stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków (i innych podmiotów) w roku 2018. Ponadto, KNF w piśmie z dnia 15 grudnia 2017 r. skierowanym do Banku Millennium określił dla banku minimalne poziomy wskaźników kapitałowych. Opierając się na niniejszej rekomendacji, zarząd banku przedstawia walnemu zgromadzeniu propozycję zatrzymania całego zysku netto wypracowanego w roku 2017 r. w kapitałach własnych banku " – czytamy w uzasadnieniu.Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: