Bank Millennium: podwyżka stóp procentowych możliwa jeszcze w tym roku

Gospodarka

Podwyżka stóp procentowych w Polsce może nastąpić w IV kw. bieżącego roku, a publikowane w kolejnych miesiącach dane makroekonomiczne będą wpływały na zmianę nastawienia RPP - uważają ekonomiści Banku Millennium. Z ich prognoz wynika, że inflacja nie spadnie w ujęciu kwartalnym poniżej 3,5 proc. do końca 2022 r.

Logo Banku Millennium
Źródło: Materiały prasowe

Podwyżka stóp procentowych w Polsce może nastąpić w IV kw. bieżącego roku, a publikowane w kolejnych miesiącach dane makroekonomiczne będą wpływały na zmianę nastawienia RPP - uważają ekonomiści Banku Millennium. Z ich prognoz wynika, że inflacja nie spadnie w ujęciu kwartalnym poniżej 3,5 proc. do końca 2022 r.

"Choć znaczna część obecnego wzrostu inflacji jest efektem czynników podażowych i regulacyjnych, na które bank centralny nie powinien automatycznie reagować, to w warunkach spodziewanego dynamicznego ożywienia ryzyko utrzymania inflacji powyżej celu banku centralnego jest w naszej ocenie znaczne. Wraz z odbudową gospodarki oraz utrwalaniem wzrostu gospodarczego na solidnym poziomie RPP powinna w naszej ocenie zmienić retorykę i zacząć sygnalizować normalizację polityki pieniężnej, ponieważ utrzymywanie niemal zerowych nominalnych stóp procentowych mogłoby być źródłem nierównowag w gospodarcze i na rynkach finansowych" - napisano w kwartalnym raporcie.

Czytaj także: Prezes NBP zapowiada: kiedy będzie potrzeba podwyżki stóp procentowych, zrobimy to >>>

"Nie uważamy jednak, aby RPP zdecydowała się na szybką reakcję, szczególnie w kontekście wciąż utrzymującej się pandemii. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę silny stopień adaptacji gospodarki do funkcjonowania w nowych warunkach oraz odrobienie pandemicznych strat przez gospodarkę zapewne już w 2Q br., waga niepewności ożywienia, która obecnie podnoszona jest przez RPP jako argument stabilizacji stóp, będzie słabła. Dlatego też uważamy, że podwyżka stóp procentowych może nastąpić jeszcze w tym roku, a publikowane w kolejnych miesiącach dane makroekonomiczne będą wpływały na zmianę nastawienia RPP" - dodano.

Ryzykiem dla powyższego scenariusza jest w ocenie Millennium uporczywe akceptowanie inflacji powyżej celu i pozostawienie procesu normalizacji polityki pieniężnej Radzie nowej kadencji.

Według prognoz Millennium referencyjna stopa NBP wyniesie na koniec 2021 r. 0,25 proc. vs 0,10 proc. obecnie, a na koniec 2022 r. 0,75 proc.

Inflacja średniorocznie w 2021 r. 4,2 proc.

Ekonomiści Millennium dostrzegają coraz więcej sygnałów nasilenia presji popytowej w polskiej gospodarce.

"Coraz większy zakres kategorii, które w ostatnich latach obniżały inflację obecnie ma dodatni wkład do wskaźnika CPI. (...) Choć ustąpienie efektu niskiej bazy statystycznej z ubiegłego roku sprzyjać będzie zniżce inflacji w kolejnych miesiącach, to przestrzeń do jej spadku jest w naszej ocenie ograniczona" - napisano w raporcie.

Według ekspertów Millennium w warunkach silnej odbudowy gospodarki firmy śmielej przerzucają rosnące koszty produkcji i zaopatrzenia na ceny konsumentów, co sugerują badania koniunktury. Prognozują, że inflacja nie spadnie w ujęciu kwartalnym poniżej 3,5 proc. do końca 2022 r.

Czytaj także: Ekonomiści PKO BP i Banku Millennium podnieśli prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 roku >>>

"Indeks spodziewanych cen w przemyśle był w czerwcu drugim najwyższym w historii badania GUS tj. od 2004 r. Dynamicznie rośnie też indeks przewidywanych cen w sektorach usługowych, które do tej pory objęte były ograniczeniami działalności, głównie w zakwaterowaniu i gastronomii. Część czynników podażowych, m.in. na rynku żywności, może mieć niekorzystny przebieg przez dłuższy czas" - napisali.

"Polacy coraz częściej wyszukują słowo 'inflacja' w internecie, co interpretujemy jako rosnące zaniepokojenie rozwojem procesów cenowych. Ich bardziej dynamiczny przebieg na początku br. skłania do rewizji w górę prognozy inflacji do 4,2 proc. średnio w tym roku oraz 3,6 proc. w roku 2022" - konkludują.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: