Bank Millennium: portfel kredytów frankowych spadnie niedługo poniżej 20 proc. całego portfela

Z rynku

Oddział Banku Millennium
Fot. Bank Millennium

Portfel kredytów CHF spadnie niedługo poniżej 20% całego portfela, zapowiedział Bank Millennium.

Umowy stosowane przez @BankMillennium różnią się od umów stosowanych przez inne banki, w tym także od banku, którego umowa jest przedmiotem rozstrzygnięcia #TSUE #KredytyFrankowe #frankowicze #CHF

„Uwzględniając specyficzną sytuację każdego z nich [klientów], oferujemy korzystne rozwiązania obejmujące konwersję kredytu walutowego na PLN lub oferujemy atrakcyjne warunki wcześniejszej spłaty. Obecnie te działania oraz naturalne tempo spłaty kredytów umożliwiło nam zredukowanie portfela kredytów CHF o ok. 8% rocznie Niedługo portfel ten spadnie poniżej 20% całego portfela kredytów” – czytamy w komentarzu banku do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Czytaj także: Jest wyrok TSUE ws. kredytów frankowych. Korzystny dla frankowiczów >>>

W komentarzu Banku Millennium do orzeczenia TSUE odnośnie walutowego kredytu hipotecznego udzielonego klientowi jednego z polskich banków wskazano, że szczególne warunki kontraktu oraz praktyki stosowane przez bank w tym konkretnym przypadku nie mogą być przenoszone bezpośrednio na sprawy, praktyki i kontrakty Banku Millennium.

„Umowy stosowane przez Bank Millennium (zwłaszcza możliwość spłaty rat we frankach szwajcarskich) różnią się od umów stosowanych przez inne banki, w tym także od banku, którego umowa jest przedmiotem rozstrzygnięcia TSUE. Różnice te będą podlegały analizie w ramach odrębnych postępowań sądowych dotyczących umów zawieranych przez Bank Millennium. Podobnie praktyki sprzedażowe Banku Millennium, a także okoliczności dotyczące zawarcia konkretnej umowy mają znaczenie wykluczające bezpośrednie przenoszenie rozstrzygnięcia TSUE na umowy Banku Millennium” – czytamy dalej.

Sytuacja każdego klienta jest specyficzna

Ponadto bank zaznaczył, że abuzywność wyliczeń kursów wymiany nie może przekładać się bezpośrednio na abuzywność indeksacji kredytu do CHF, każdy przypadek jest przypadkiem indywidualnym, sytuacja każdego klienta jest specyficzna i winna być przedstawiona polskiemu sądowi.

Czytaj także: Kredyty frankowe: ZBP o możliwych scenariuszach po wyroku TSUE >>>

„TSUE nie kwestionuje mechanizmu indeksacji. Umowa kredytowa, która miała być powiązana z kursem wymiany, to fundamentalne założenie tej umowy. Istnieje możliwość ustalenia kursu wymiany w oparciu o przepisy prawa polskiego – jest to średni kurs NBP i takiej możliwości, naszym zdaniem, nie zakwestionował wyrok TSUE. Już mamy sprawy z drugiej instancji, w których sędzia ustalił, że powinniśmy stosować średni kurs NBP – ostatni ogłoszony w tym tygodniu w dniu 30 września 2019” – czytamy w komentarzu.

Brak gwałtownych wzrostów liczby spraw sądowych wnoszonych przez kredytobiorców CHF

Bank przypomniał, że „od początku bieżącego roku nie zauważamy żadnych gwałtownych wzrostów liczby spraw sądowych wnoszonych przez kredytobiorców CHF”.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) – jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii.

Czytaj także: Wyrok TSUE ws. frankowiczów. Prezes ZBP: rozstrzyganie sporów dotyczących kredytów frankowych będzie każdorazowo należeć do polskich sądów >>>

We wczorajszym orzeczeniu TSUE podał, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. TSUE wskazał także, że prawo Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu spornej umowy przez polski sąd.

Wyrok Trybunału nie odnosi się wprost do kwestii tego, czy po usunięciu klauzul przeliczeniowych z umów o kredyt indeksowany lub denominowany w walucie obcej, nastąpi automatyczna zmiana waluty kredytu z zastosowaniem dotychczasowego oprocentowania. Będą to musiały oceniać sądy w sprawach indywidualnych.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: