Bank Millennium: przez koronawirusa i obniżkę stóp procentowych zysk netto za I kw. 2020 r. będzie rdr niższy

Z rynku

Pandemia koronawirusa COVID-19 i jej wysoce negatywny wpływ na otoczenie ekonomiczne oraz obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej stopy referencyjnej będą miały negatywny wpływ na działalność oraz przyszłe wyniki finansowe grupy Banku Millennium, podano również. Oczekiwany zysk netto banku za I kw. 2020 r., będzie poniżej poziomu zysku netto za I kw. roku 2019, podał bank.

Centrala Banku Millennium
Fot. Bank Millennium

Pandemia koronawirusa COVID-19 i jej wysoce negatywny wpływ na otoczenie ekonomiczne oraz obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej stopy referencyjnej będą miały negatywny wpływ na działalność oraz przyszłe wyniki finansowe grupy Banku Millennium, podano również. Oczekiwany zysk netto banku za I kw. 2020 r., będzie poniżej poziomu zysku netto za I kw. roku 2019, podał bank.

Oczekiwany #zysk netto @BankMillennium za I kw. 2020 r., będzie poniżej poziomu zysku netto za I kw. roku 2019 #BankMillennium

"Bank przewiduje niższy od zakładanego popyt na produkty i usługi finansowe. Ponadto sytuacja finansowa niektórych klientów Grupy może ulec pogorszeniu, pomimo inicjatyw Grupy, mających na celu częściowe niwelowanie skutków pandemii (tj. oferta czasowego zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych kredytu dla gospodarstw domowych) oraz aktywny udział banku w pracach sektora bankowego, mających na celu ograniczanie skutków pandemii dla klientów i polskiej gospodarki. Dodatkowo, w indywidualnych przypadkach bank i jego spółka leasingowa rozpoczęły oferowanie ich klientom korporacyjnym rozwiązań w zakresie wsparcia, w tym odroczenie rat oraz finansowanie z wykorzystaniem nowych systemów gwarancyjnych, oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)" - czytamy w komunikacie.

Bank podał, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych oraz decyzja o zmianie parametrów rezerwy obowiązkowej z 30 kwietnia, będą łącznie mieć negatywny wpływ na wynik odsetkowy Grupy na poziomie ok. 160 mln zł do 190 mln zł do końca roku 2020.\

Czytaj także: Koronawirus w Polsce: RPP znowu tnie stopy procentowe >>>

"Rzeczywisty wpływ może się wahać i głównie będzie zależny od osiąganych wyników biznesowych, zmian kosztu finansowania oraz innych, neutralizujących działań" - czytamy.

Bank Millennium odnotował 159,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 155,28 mln zł zysku rok wcześniej. 

Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Bank podkreślił, że decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z 26 marca 2020 r. o przesunięciu o jeden rok terminu pełnego wdrożenia wymogów MREL oraz o braku obowiązku osiągnięcia poziomu pośredniego w roku 2020, zapewnia więcej czasu na dokonanie oceny nowych wymogów oraz elastyczność w zakresie ich osiągnięcia. Ww. obniżenie bufora ryzyka systemowego zmniejsza także przyszły poziom wymogów MREL.

Osłabienie złotego

Jak wskazano, osłabienie złotego może wpłynąć na koszt ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych.

"Skala tego wpływu jest obecnie trudna do wiarygodnego oszacowania, jednakże bank zdecydował się utworzyć dodatkową rezerwę w wysokości 55 mln zł na to ryzyko w I kw. 2020 r." - czytamy także. 

Decyzja Ministerstwa Finansów z 18 marca 2020 r. o obniżeniu z 3% do 0% bufora ryzyka systemowego skutkuje równoważnym zmniejszeniem wymogów kapitałowych na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym. Na koniec grudnia 2019 r. łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wynosił 20% oraz 20,1% odpowiednio na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym, podczas gdy współczynnik Tier 1 wynosił odpowiednio 16,8% oraz 16,9%.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 98,06 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: