Bank Millennium SA, 08.09.2014

Komentarze ekspertów

Początek nowego tygodnia na krajowym rynku walutowym rozpoczyna się spokojnie. Notowania złotego względem euro oscylują wokół poziomu 4,18 i o ile na rynek nie napłyną negatywne informacje, na przykład z Ukrainy, to kurs EUR/PLN ma szansę zniżkować w okolice miesięcznego minimum. Wycenie walut Europy Środkowo-Wschodniej pomaga podpisane w piątek zawieszenie broni, które przynajmniej w teorii oznacza przerwanie ostrzału.

Początek nowego tygodnia na krajowym rynku walutowym rozpoczyna się spokojnie. Notowania złotego względem euro oscylują wokół poziomu 4,18 i o ile na rynek nie napłyną negatywne informacje, na przykład z Ukrainy, to kurs EUR/PLN ma szansę zniżkować w okolice miesięcznego minimum. Wycenie walut Europy Środkowo-Wschodniej pomaga podpisane w piątek zawieszenie broni, które przynajmniej w teorii oznacza przerwanie ostrzału.

W poniedziałek uwaga inwestorów skupi się ponadto na zatwierdzeniu przez UE pakietu nowych sankcji wymierzonych w Rosję. Dziś sporo, za sprawą najnowszego sondażu dotyczącego referendum niepodległościowego, dzieje się w notowaniach brytyjskiego funta. Szkoci po raz pierwszy opowiedzieli się za niepodległością, co skutkuje przeceną GBP. W dalszej części tygodnia rynek skoncentruje swoją uwagę na publikacjach danych makro, lecz ich stosunkowo niewielka ilość sprawi, że o nastrojach mogą w dalszym ciągu decydować sygnały z Ukrainy. Istotne dla wyceny polskich aktywów będą także ewentualne komentarze przedstawicieli RPP.

Wysokie prawdopodobieństwo obniżki stóp w październiku

Na wrześniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Wymowa komunikatu wskazuje jednak, iż Rada otworzyła sobie drogę do obniżki stóp w kolejnych miesiącach. Rada zwróciła uwagę, że napływające dane z polskiej gospodarki wskazują na spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego.

Dodatkowo wskaźniki wyprzedzające koniunktury sygnalizują możliwość dalszego spowolnienia aktywności ekonomicznej. RPP zawarła w komunikacie stwierdzenie, że jeśli napływające dane będą potwierdzały osłabienie koniunktury gospodarczej oraz wzrost ryzyka utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie, to rozpocznie dostosowanie polityki pieniężnej. Jest to otwarcie drogi do obniżki stóp, która prawdopodobnie nastąpi w październiku. Sam prezes M. Belka powiedział, że obniżki stóp są bardzo prawdopodobne, a Rada nie musi czekać na projekcję, aby podjąć decyzję. Dodatkowo, prezes Belka nie wykluczył, że możliwe dostosowanie polityki pieniężnej może składać się z więcej niż jednego ruchu. W naszej ocenie bardziej prawdopodobna jest decyzja o obniżkach po 25 bps, niż jednorazowe dostosowanie o 50 bps.

ECB obciął stopy i zapowiedział skup aktywów

Europejski Bank Centralny zaskoczył rynki finansowe obniżając stopy procentowe o 10 bps. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi obecnie 0,05%, natomiast stopa depozytów minus 0,2%. Dodatkowo, w celu wsparcia ożywienia w europejskiej gospodarce ECB rozpocznie program skupu aktywów finansowych zabezpieczonych aktywami (ABS). Czynnikami skłaniającymi ECB do działania było pogorszenie perspektyw wzrostu europejskiej gospodarki oraz niska inflacja. Nastawienie ECB pozostaje łagodne i przy scenariuszu niskiego wzrostu gospodarczego możliwe jest podjęcie dalszych działań w formie luzowania ilościowego.

Ubiegły tydzień na rynkach finansowych

Miniony tydzień przyniósł dość wyraźne umocnienie złotego względem euro, ze szczególnym nasileniem w drugiej połowie omawianego okresu. Źródłem aprecjacji polskiej waluty, oraz pozostałych walut regionu, była informacja o porozumieniu w sprawie osiągniecia rozejmu we wschodniej Ukrainie. Dodatkowym czynnikiem umacniającym złotego była decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, przy coraz bardziej agresywnych oczekiwaniach rynku. Nie bez znaczenia była także nieoczekiwana decyzja ECB o obniżce stóp procentowych o 10 bps.

Źródło: Bank Millennium SA

 

Udostępnij artykuł: