Bank Millennium SA – komentarz tygodniowy

Komentarze ekspertów

Bieżący tydzień na rynkach finansowych Początek nowego tygodnia nie zawiera impulsów mogących wpłynąć na notowania rynków finansowych. Nie oczekujemy zatem, aby złoty względem euro podlegał większym wahaniom.

Bieżący tydzień na rynkach finansowych Początek nowego tygodnia nie zawiera impulsów mogących wpłynąć na notowania rynków finansowych. Nie oczekujemy zatem, aby złoty względem euro podlegał większym wahaniom.

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest stabilizacja notowań pary EUR/PLN wokół poziomu 4,1450. Na krajowym rynku długu natomiast spodziewamy się utrzymania spadkowego trendu dochodowości SPW w wyniku niegasnących oczekiwań na obniżki stóp. Zdecydowanie więcej impulsów zawierać będzie druga połowa rozpoczynającego się tygodnia, gdy Fed zakończy posiedzenia, a opublikowane zostaną dane PMI z Eurolandu oraz raport z amerykańskiego rynku pracy.

Wydarzenia tygodnia

Wyhamowanie sprzedaży detalicznej

Dynamika sprzedaży detalicznej wyhamowała w czerwcu do 1,2% r/r z 3,8% r/r w maju, wyraźnie poniżej oczekiwań. Podobnie jak miesiąc wcześniej głównym źródłem niespodzianki były słabsze wyniki sprzedaży samochodów, co może się wiązać z mniejszym obecnie popytem na auta, po tym jak w pierwszym kwartale tego roku nastąpił jego znaczny wzrost dzięki możliwości odliczenia VAT od aut z kratką. Eliminując sprzedaż aut i paliw, które podlegają podwyższonym wahaniom, sprzedaż wzrosła o ok. 3,1% r/r wobec wzrostu o 5,9% r/r w maju.

Trzeba też pamiętać, że miesięczne dane o sprzedaży detalicznej podlegają sporym wahaniom i krótkoterminowe wahania dynamiki rocznej nie muszą się wiązać ze zmianą trendu.

W całym drugim kwartale wzrost sprzedaży detalicznej wyniósł 4,5% r/r nominalnie i 5,0% r/r realnie wobec odpowiednio 5,0% i 5,0% r/r w pierwszych trzech miesiącach tego roku. Konsumpcja prywatna ma w naszej ocenie potencjał do wzrostu, szczególnie biorąc pod uwagę tendencje na rynku pracy i niską inflację, a także poprawę nastrojów gospodarstw domowych. Badania GUS wskazują na spadek obaw o utratę pracy oraz większą skłonność do kupna dóbr trwałego użytku, co może wspierać konsumpcję w przyszłości.

Koniunktura NBP sygnalizuje stabilizację tempa wzrostu PKB

Według badań koniunktury NBP sytuacja ekonomiczna w sektorze przedsiębiorstw stopniowo się poprawia. Prognozy na Q3 są nieco bardziej optymistyczne niż kwartał wcześniej, jednak pogorszyły się prognozy średniookresowe. Mimo pewnych problemów, w tym zwłaszcza spadku eksportu na rynki rosyjski i ukraiński, sytuacja popytowa przedsiębiorstw stopniowo się poprawia. Świadczy o tym zarówno osłabienie bariery popytowej, jak i wzrost stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych. Większość badanych branż i klas deklaruje, że znalezienie odbiorcy sprawia coraz mniej problemów.

Perspektywy wzrostu sprzedaży na najbliższe miesiące są relatywnie dobre, o czym świadczą wysokie poziomy wskaźników, widać jednak ich stabilizowanie się, co może oznaczać wyhamowanie tempa wzrostu.

Przedsiębiorstwa zapowiadają dalszy stopniowy wzrost aktywności inwestycyjnej. Wyniki badania koniunktury NBP wskazują na stabilizację tempa wzrostu gospodarczego, po jego wyraźnym przyspieszeniu na początku tego roku.

Ubiegły tydzień na rynkach finansowych

Początek tygodnia nie przyniósł istotnych zmian na krajowym rynku finansowym. Brak publikacji danych makroekonomicznych powodował, że na rynku utrzymywał się nastrój niepewności, będący następstwem wydarzeń na wschodniej Ukrainie po katastrofie cywilnego samolotu. Wsparcie dla apetytu na bardziej ryzykowne aktywa stanowiło dopiero oświadczenie W.Putina, który stwierdził, iż Rosja użyje swego wpływu na bojowników na wschodzie Ukrainy w celu przeprowadzenia pełnego śledztwa w sprawie zestrzelonego samolotu malezyjskiego. Koniec ubiegłego tygodnia to natomiast nieznaczna korekta w notowaniach pary EUR/PLN, po której kurs wzrósł do poziomu 4,1460.

Więcej informacji w załączonym komentarzu.

Źródło: Bank Millennium SA

Udostępnij artykuł: