Bank Millennium SA – komentarz tygodniowy

Komentarze ekspertów

Bieżący tydzień na rynkach finansowych W tym tygodniu wyznacznikiem nastrojów na krajowym rynku finansowym pozostaną czynniki globalne i niepewność związana z sytuacją na wschodzie Ukrainy. Wciąż podwyższone ryzyko geopolityczne wywierać będzie presję na osłabienie walut regionu.

Bieżący tydzień na rynkach finansowych W tym tygodniu wyznacznikiem nastrojów na krajowym rynku finansowym pozostaną czynniki globalne i niepewność związana z sytuacją na wschodzie Ukrainy. Wciąż podwyższone ryzyko geopolityczne wywierać będzie presję na osłabienie walut regionu.

Z czynników krajowych na pierwszy plan wysuwa się posiedzenie RPP. Wrześniowe posiedzenie Rady będzie pierwszym po wakacyjnej przerwie. Jego przebieg będzie o tyle interesujący, że od poprzedniego posiedzenia w lipcu nastąpiło wyraźne pogorszenie perspektyw wzrostu polskiej gospodarki, głównie w następstwie sankcji rosyjskich oraz rosnącego ryzyka geopolitycznego.  Niższa niż pierwotnie oczekiwano ścieżka wzrostu gospodarczego i inflacji skłoni zapewne RPP do cięcia stóp, jednak nie wydaje nam się, aby nastąpiło to już na najbliższym posiedzeniu Rady. W naszej ocenie, RPP da w tym tygodniu sygnał do złagodzenia polityki pieniężnej, a na cięcie kosztu pieniądza zdecyduje się w Q4. Z wydarzeń globalnych ważna będzie piątkowa publikacja miesięcznego raportu z rynku pracy oraz czwartkowe posiedzenie ECB.

Wydarzenia tygodnia

Wzrost PKB w II kwartale wyniósł 3,3% r/r

Dane o wzroście gospodarczym w Q2 zrewidowane zostały w górę do 3,3% r/r z 3,2% r/r wstępnie szacowanych. Głównym motorem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, który wzrósł o 5,1% r/r. Spożycie prywatne wzrosło o 2,8% r/r, natomiast inwestycje w środku trwałe zwiększyły się o 8,4% r/r. Ujemną kontrybucję do wzrostu miał natomiast eksport netto. Drugi kwartał był wciąż dobry dla polskiej gospodarki, a wyhamowanie tempa wzrostu tylko nieznaczne. W lipcu i sierpni u nastąpiło jednak pogorszenie perspektyw gospodarki na kolejne kwartały, w dużym stopniu w efekcie natężenia konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a także sankcji nałożonych przez Rosję na import żywności z UE. Druga połowa tego roku może przynieść zatem dalsze wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego, na  co wskazują też dane  o produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej za lipiec.

Sukces D. Tuska oznacza komplikacje w krajowej polityce

Premier D. Tusk powołany został na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, które obejmie na początku grudnia. Przeprowadzka premiera do Brukseli ma istotne implikacje dla krajowej polityki, ponieważ oznacza konieczność zrzeczenia się mandatu poselskiego. Nieuchronna jest więc zmiana na stanowisku premiera i rządu. Nazwisko kandydata na nowego premiera ma być znane we wtorek i prawdopodobnie będzie to marszałek sejmu E. Kopacz, co oznaczałoby kontynuację polityki premiera Tuska. Zmiana na stanowisku premiera może wiązać się także z głębokimi zmianami w rządzie. Według źródeł zbliżonych do rządu na stanowiskach pozostaną jednak ministrowie, którzy są w trakcie realizacji ważnych zmian i reform, w tym ministrowie: finansów M. Szczurek, sprawiedliwości M. Biernacki oraz pracy i polityki społecznej W. Kosiniak-Kamysz. Jednym z możliwych scenariuszów są także wcześniejsze wybory parlamentarne, choć biorąc pod uwagę arytmetykę sejmową jego prawdopodobieństwo wydaje się relatywnie niewielkie.

Ubiegły tydzień na rynkach finansowych

Miniony tydzień na krajowym rynku finansowym zdominowany został przez czynniki geopolityczne. Początek ostatniego tygodnia wakacji przyniósł nieznaczne umocnienie złotego, choć pod nieobecność inwestorów z Londynu płynność rynku była niewielka. Złoty zaczął wyraźnie tracić w trakcie środowej sesji, w reakcji na wzrost napięcia geopolitycznego i nasilenia konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. W drugiej połowie tygodnia kurs EUR/PLN wzrósł o nieco ponad 4,5 grosza grosze, osiągając tygodniowe maksimum na poziomie 4,2330. W podobnej skali osłabił się złoty względem dolara amerykańskiego.

Komentarz Tygodniowy Banku Millennium SA - pobierz.

Źródło: Bank Millennium SA

Udostępnij artykuł: