Bank Millennium w Top 10 Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Nie tylko finanse / Wydarzenia

Ranking Odpowiedzialnych Firm
Źródło: Bank Millennium

Bank Millennium zajął 6. miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2020 oraz 3. miejsce w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy. Ranking Odpowiedzialnych Firm to zestawienie największych polskich firm ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR).

Działania #CSR są wpisane w strategię biznesową Banku Millennium i dotyczą trzech głównych grup: klientów, pracowników i społeczności #RankingOdpowiedzialnychFirm @BankMillennium

Do grona Liderów Odpowiedzialnego Biznesu zostały włączone firmy, które uzyskały najwyższe wyniki w obszarach: odpowiedzialne prowadzenie biznesu, polityka zrównoważonego rozwoju, zarządzanie pozytywnym wpływem oraz wskaźniki odpowiedzialności dotyczące kwestii pracowniczych, środowiskowych i współpracy z dostawcami. 

Ranking Odpowiedzialnych Firm, opublikowany po raz pierwszy w 2007 roku, to jedyne zestawienie firm działających w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR).

CSR: klienci

Działania CSR są wpisane w strategię biznesową Banku Millennium i dotyczą trzech głównych grup: klientów, pracowników i społeczności. W odniesieniu do klientów priorytetem jest niwelowanie barier fizycznych i cyfrowych w dostępie do usług bankowych i pozabankowych (np. e-administracji).

Czytaj także: Nowa prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Bank Millennium nie tylko stawia na rozwój rozwiązań mobilnych, które umożliwiają korzystanie z usług finansowych w dowolnym miejscu i czasie, ale dostosowuje również swoje usługi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wprowadzane udogodnienia dotyczą zarówno ułatwień w dostępie do oddziałów, bankomatów, serwisu telefonicznego, strony internetowej, jak również sposobu obsługi. 100% bankomatów i prawie 70% oddziałów banku jest dostosowana do wymagań osób z niepełnosprawnościami.

CSR: pracownicy

Programy CSR realizowane dla pracowników dotyczą przede wszystkim wspierania różnorodności w miejscu pracy (Bank Millennium jest sygnatariuszem Karty Różnorodności), zapewnienia stabilnych i atrakcyjnych warunków zatrudnienia oraz oferowania możliwości angażowania się w działania społeczne.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | CSR | Banki coraz bardziej aktywne społecznie

CSR: społeczności

Programy społeczne realizowane są za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i koncentrują się na dwóch obszarach: edukacji finansowej i wolontariacie pracowniczym.

Spółka wspiera również realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG-Sustainable Development Goals).

Przystępując do partnerstwa biznesu i administracji rządowej na rzecz realizacji SDG, Bank Millennium zadeklarował prowadzenie działań w szczególności na rzecz edukacji dzieci i młodzieży.

Cel ten realizuje poprzez prowadzenie programu edukacji finansowej przedszkolaków „Finansowy Elementarz”, w którym przeszkolono już 53 tys. dzieci.

Czytaj także: Fundacja Banku Millennium: 500 tys. zł na pierwsze polskie testy koronawirusa

Wszystkie działania CSR są corocznie od 14 lat podsumowywane w raporcie odpowiedzialności społecznej Banku Millennium: https://raportroczny.bankmillennium.pl/2019/pl/

Źródło: Bank Millennium
Udostępnij artykuł: