Bank Millennium wyemitował obligacje podporządkowane na kwotę 830 mln zł

Z rynku

Bank Millennium wyemitował 1 660 obligacji podporządkowanych serii W na łączną kwotę 830 mln zł. Wszystkie obligacje tej serii zostały objęte przez obligatariuszy

Oddział Banku Millennium
Fot. Bank Millennium

Bank Millennium wyemitował 1 660 obligacji podporządkowanych serii W na łączną kwotę 830 mln zł. Wszystkie obligacje tej serii zostały objęte przez obligatariuszy

Wszystkie #obligacje tej serii zostały objęte przez obligatariuszy #BankMillennium @BankMillennium

Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,3% w skali roku."Termin wykupu obligacji przypada w dniu 30 stycznia 2029 roku. Emitent może podjąć decyzję o wykupie obligacji w dniu 31 stycznia 2024 r. tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy wykup obligacji, o ile taka zgoda będzie wymagana" - czytamy w komunikacie.Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, obligacje będą stanowić instrumenty zaliczone do Tier II banku.

"Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy także.Wartość nominalna wyemitowanych obligacji podporządkowanych serii W stanowi 10,2% kapitałów własnych Grupy Banku Millennium według stanu na 30 września 2018 r., podsumowano.Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: