Bank Millennium w IV kw. zaraportuje kolejną stratę netto?

Z rynku

Bank Millennium, w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie z powództwa Erbudu, zobowiązany jest do zapłaty zasądzonej tym wyrokiem kwoty wynoszącej 102 733 906,25 zł (plus dalsze odsetki ustawowe do dnia zapłaty), podał bank. Na powyższą kwotę nie została utworzona rezerwa i kwota ta obciąży wynik finansowy banku w IV kwartale 2021 roku, podano także.

Oddział Banku Millennium
Fot. stock.adobe.com/Robson90

Bank Millennium, w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie z powództwa Erbudu, zobowiązany jest do zapłaty zasądzonej tym wyrokiem kwoty wynoszącej 102 733 906,25 zł (plus dalsze odsetki ustawowe do dnia zapłaty), podał bank. Na powyższą kwotę nie została utworzona rezerwa i kwota ta obciąży wynik finansowy banku w IV kwartale 2021 roku, podano także.

Wyrok zapadł w sprawie z powództwa Erbudu przeciwko Bankowi Millennium o zapłatę zmierzającą do wyrównania szkody, na którą składały się kwoty pobrane przez bank z rachunku bankowego spółki, utracone korzyści oraz koszty doradców prawnych i finansowych. Spór dotyczył zawarcia w 2008 roku transakcji opcji walutowych na zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym w zakresie kontraktów denominowanych w euro realizowanych przez Erbud.

Wyrok jest prawomocny

"Powyższy wyrok jest prawomocny, jednak może zostać zaskarżony przez bank w drodze skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Decyzja co do wniesienia skargi kasacyjnej zostanie podjęta przez bank po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego i jego analizie" - czytamy w komunikacie.

Na powyższą kwotę nie została utworzona rezerwa i kwota ta obciąży wynik finansowy banku w IV kwartale 2021 roku, zakończono.

Czytaj także: Bank Millennium: 311,3 mln zł straty netto w III kwartale; największe zaskoczenie dotyczy kosztów ugód z frankowiczami >>>

Wczoraj Erbud podał, że Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził od Banku Millennium kwotę 51,38 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz Erbudu. Szacowany przez Erbud wpływ wraz z odsetkami wyniesie ok. 100 mln zł.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

"Bank Millennium zaraportuje w IV kwartale 2021 roku piątą z rzędu stratę netto"

Bank Millennium zaraportuje w IV kwartale 2021 roku piątą z rzędu stratę netto, bowiem wyniki banku kolejny raz będą pod presją wysokich rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi i dodatkowo obciąży je rezerwa na wyrok dotyczący opcji walutowych - uważa Marta Czajkowska-Bałdyga z Ipopemy.

"W IV kwartale 2021 roku spodziewamy się, że Bank Millennium zaraportuje stratę w związku z oczekiwanymi kolejnymi rezerwami CHF. Dodatkowe obciążenie rezerwami na wyrok dotyczący opcji walutowych, mimo iż jednorazowe, będzie miało negatywny wpływ na wyniki, stąd reakcja rynku" - powiedziała Biznes Czajkowska-Bałdyga.

"Ostatnio notowania banku są pod presją osłabiającego się złotego względem CHF" - dodała.

W ciągu ostatnich czterech kwartałów (od IV kwartału 2020 roku do III kwartału 2021 roku) bank zaraportował łącznie 932 mln zł straty netto. W tym czasie koszty rezerw na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych wyniosły 1,99 mld zł.

Strata netto grupy Banku Millennium w samym trzecim kwartale 2021 roku wyniosła 311,3 mln zł, a po trzech kwartałach 2021 roku strata wynosi 823 mln zł.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: