Bank Nowy BFG S.A., pierwsze doświadczenia po przejęciu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

Bankowość spółdzielcza

Ostatnie miesiące przyniosły bezprecedensowe doświadczenie na polskim rynku finansowym, jakim był proces przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku. Jednym z kluczowych działań, podjętych w tym celu było użycie w styczniu br. w procedurze resolution banku pomostowego – Nowego Banku BFG S.A. Rozmawiamy z prezes tej instytucji, Edytą Glajcar.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - logo
Źródło: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Ostatnie miesiące przyniosły bezprecedensowe doświadczenie na polskim rynku finansowym, jakim był proces przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku. Jednym z kluczowych działań, podjętych w tym celu było użycie w styczniu br. w procedurze resolution banku pomostowego – Nowego Banku BFG S.A. Rozmawiamy z prezes tej instytucji, Edytą Glajcar.

#EdytaGlajcar: Strategia banku pomostowego zakłada utrzymanie jego wartości dla przyszłego nabywcy, a klienci to ogromna wartość dla każdego banku,dlatego koncentrujemy się na utrzymaniu relacji z klientami #BFG @uknf @nbppl

Karol Jerzy Mórawski: Jakie nowe doświadczenia przyniosło funkcjonowanie Banku Nowego BFG? W jaki sposób układają się relacje pomiędzy bankiem pomostowym a jego klientami, czy można wskazać jakieś różnice w tych relacjach w porównaniu z typowym bankiem komercyjnym?

Edyta Glajcar: Bank Nowy BFG S.A. funkcjonuje jako bank komercyjny, a relacje z klientami wyglądają tak, jak w innych bankach.

Strategia banku pomostowego zakłada utrzymanie jego wartości dla przyszłego nabywcy, a klienci to ogromna wartość dla każdego banku. Dlatego koncentrujemy się na utrzymaniu relacji z klientami.

Bank Nowy BFG SA jest jednocześnie instytucją pomostową, dla utworzenia której wykorzystane zostały fundusze publiczne i z tej przyczyny ma ograniczenia w oferowaniu kredytów. Bank nie nawiązuje nowych relacji kredytowych, nie może zwiększać zaangażowania w już istniejących kredytach.

Czy pandemia koronawirusa wpłynęła na działalność banku pomostowego? Jeśli tak, to w jakich obszarach było to zauważalne?

W okresie epidemii nasz bank nie jest ani w lepszej, ani w gorszej sytuacji niż inne banki. Zachęcamy klientów do ograniczenia wizyt w placówkach i korzystania z systemu bankowości elektronicznej, jak również do płacenia kartą lub telefonem tam, gdzie to możliwe.

Podnieśliśmy też limit płatności kartą bez PIN do 100 zł. Wprowadziliśmy również nowe godziny otwarcia placówek.

W wymiarze biznesowym oczywiście chcemy ułatwić klientom przejście przez ten trudny okres, umożliwiamy np. wakacje kredytowe.

Czy już dziś można wskazać pewne specyficzne problemy, z jakimi zmaga się bank pomostowy na polskim rynku, a jeśli tak, to jakiego one są rodzaju? W szczególności, czy dyscyplina płatnicza dłużników utrzymuje się na odpowiednim poziomie?

Z natury banku pomostowego i procesu przymusowej restrukturyzacji wynika, że praktycznie nie ma możliwości budowy marki przed uruchomieniem banku, zaś po przejęciu restrukturyzowanego banku wydatki na budowę marki też należy planować z uwzględnieniem tymczasowości naszej instytucji.

Trudno jest inwestować w budowę brandu, jeśli niebawem chcemy bank sprzedać nabywcy, dla którego ten nasz szyld nie będzie interesujący, gdyż ma swoją markę.

Jeśli zaś chodzi o spłacalność kredytów, to – biorąc poprawkę na sytuację gospodarczą i decyzje o wakacjach kredytowych wynikających z okresu epidemii– bank pomostowy nie zaobserwował zmniejszenia poziomu spłat kredytów w porównaniu do spłat sprzed wszczęcia przymusowej restrukturyzacji, i nie odstaje od innych porównywalnych podmiotów na rynku.

Bank Nowy BFG SA kontynuuje działalność przejętego banku, w tym kontynuuje działalność windykacyjną.

Z racji ograniczeń obowiązujących instytucję pomostowa, o których mówiliśmy wcześniej, bank nie ma możliwości zwiększania akcji kredytowej.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: