Bank Ochrony Środowiska nie wypłaci dywidendy z zysku za 2018 rok

Z rynku

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 18 czerwca o przekazaniu zysku za 2018 r., wynoszącego 65,01 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.

Siedziba główna BOŚ Banku
Fot. Materiały prasowe BOŚ

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 18 czerwca o przekazaniu zysku za 2018 r., wynoszącego 65,01 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.

Akcjonariusze @BOS__Bank zdecydują na walnym zgromadzeniu o przekazaniu zysku za 2018 r., wynoszącego 65,01 mln zł, w całości na kapitał zapasowy #BOSBank

BOŚ odnotował 63,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 46,06 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 65,01 mln zł wobec 24,42 mln zł zysku rok wcześniej.Więcej najnowszych wiadomości o Banku Ochrony Środowiska >>>

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. 
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: