Bank Ochrony Środowiska: pracami Zarządu będzie kierował Wojciech Hann

Kadry

Wojciech Hann – wiceprezes Zarządu, kierujący pracami Zarządu Banku
Wojciech Hann Źródło: BOŚ

Rada Nadzorcza uchwałą z 6 listopada 2020 r., która wejdzie w życie 9 listopada br. powołała Pana Wojciecha Hanna  na  stanowisko wiceprezesa Zarządu na czas określony, tj. do dnia wejścia w życie uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

Organ nadzorczy wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie go na stanowisko prezesa Zarządu.

Z  chwilą  powołania Wojciecha   Hanna na stanowisko wiceprezesa Zarządu, zakończeniu  ulegnie oddelegowanie członka Rady Nadzorczej Banku Pana Emila Ślązaka do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu.

Od 9 listopada 2020 r. skład Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. tworzyć będą:

Wojciech Hann – wiceprezes Zarządu, kierujący pracami Zarządu Banku;

Arkadiusz Garbarczyk – wiceprezes Zarządu;

Jerzy Zań – wiceprezes Zarządu.

Czytaj także: Zielony Dom i Zielona Hipoteka: współpraca BOŚ i PLGBC

Noty biograficzne

Wojciech Hann jest absolwentem studiów fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów MBA(finanse) na University of Rochester (USA). Ma   ponad 25-letnie  doświadczenie w  bankowości inwestycyjnej i finansowaniu przedsiębiorstw.

Doradzał przy ponad pięćdziesięciu transakcjach, przede wszystkim w sektorze energetycznym, ale także bankowym, maszynowym, budowlanym, spożywczym, IT, petrochemicznym oraz wielu innych, zarówno w Polsce jak i Europie Wschodniej oraz Turcji.

W  latach  2016 ‒2019 był członkiem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, nadzorującym Obszar Sprzedaży i Produktów. W  2016  roku był również dyrektorem  zarządzającym  departamentu rynków kapitałowych Ipopema Securities.

Wcześniej, przez 9 lat, jako Partner w Deloitte był odpowiedzialny za tworzenie i realizację projektów doradztwa w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej w sektorze energetycznym.

W latach 1998‒2007 pracował w UniCredit Markets & Investment Banking/CA IB w Warszawie, a następnie w Wiedniu, w którym pełnił między innymi funkcję dyrektora departamentu Energy & Utilities.

Należał także do zespołu Ernst&Young w Warszawie.

Czytaj także: BOŚ: Polacy niechętnie inwestują w działania proekologiczne

Arkadiusz  Garbarczyk od  grudnia  2017  r.  jako  wiceprezes Zarządu BOŚ nadzoruje obszar ryzyka. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Wydziału Matematyki, Mechaniki i Informatyki oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych).

Pracę  w  sektorze  bankowym  rozpoczął  w  2000  roku  jako  Ekonomista,  a  następnie  Strateg  Rynków Finansowych  w  BRE Banku. Przez siedem lat odpowiadał za ofertę produktową, politykę cenową, kanały dystrybucji oraz zarządzał ryzykiem portfela kredytowego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W Banku Polskiej Spółdzielczości nadzorował zarządzanie ryzykiem portfela kredytowego oraz monitoring i ocenę ryzyka kredytowego, a także sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS.

Następnie w Banku Ochrony Środowiska objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego kierującego Pionem Oceny i Zarządzania Ryzykiem.

Jerzy Zań od listopada 2019 r. na stanowisku wiceprezesa Zarządu BOŚ nadzoruje obszar biznesowy banku, w tym centra biznesowe i oddziały, obszar operacji bankowych, finansowanie projektów ekologicznych i strukturalnych,  rozwój  produktów oraz faktoring.

Pełni  funkcje  Pierwszego  Wiceprzewodniczącego Komitetu  Kredytowego  Centrali,  Wiceprzewodniczącego  Komitetu  Zarządzania  Ryzykiem  Kredytowym oraz Członka Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami. Jerzy Zań to ekonomista i menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym, absolwent Szkoły Głównej Handlowej (finanse i bankowość) oraz studiów MBA na University of Minnesota Carlson School of Management. 

Od 20 lat specjalizuje się w zarządzaniu sprzedażą, ofertą produktową, dochodowością, back office, customer service oraz strukturyzacji i wdrażaniu rozwiązań dla najbardziej wymagających klientów.

Pasjonują go digitalizacja, nowe technologie i ich zastosowanie w bankowości zwiększające sprzedaż oraz podnoszące efektywność. Wiedzę z tego zakresu wykorzystywał pracując dla mBanku S.A., Alior Banku S.A., Banku BPH S.A., Banku Pekao S.A. oraz ING Bank N.V.

Udostępnij artykuł: