Bank Ochrony Środowiska wraz z Urzędem Marszałkowskim podsumował Inicjatywę JESSICA na Pomorzu

Bankowość

Bank Ochrony Środowiska wraz z Urzędem Marszałkowskim podsumował wspólne wdrażanie inicjatywy JESSICA na terenie województwa pomorskiego. Spotkanie miało miejsce 19 września w zrewitalizowanym ze środków Inicjatywy JESSICA Starym Browarze w Kościerzynie. W konferencji uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Minister Paweł Orłowski, Wicemarszałek Województwa Wiesław Byczkowski oraz Dariusz Daniluk, Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Kask i plany budowy
Fot. stock.adobe.com/BillionPhotos.com

Bank Ochrony Środowiska wraz z Urzędem Marszałkowskim podsumował wspólne wdrażanie inicjatywy JESSICA na terenie województwa pomorskiego. Spotkanie miało miejsce 19 września w zrewitalizowanym ze środków Inicjatywy JESSICA Starym Browarze w Kościerzynie. W konferencji uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Minister Paweł Orłowski, Wicemarszałek Województwa Wiesław Byczkowski oraz Dariusz Daniluk, Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Otwierając konferencję Wicemarszałek Województwa i Wiceprezes BOŚ Banku, Dariusz Daniluk podkreślili znaczenie Inicjatywy JESSICA dla rozwoju regionu. Minister Orłowski zachęcał do korzystania  z doświadczeń z wdrażania Inicjatywy JESSICA w obecnej perspektywie finansowej w kontekście wyzwań stojących przed miastami. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele samorządów oraz inwestorzy będący beneficjentami Inicjatywy JESSICA.

Od 2011 roku BOŚ Bank w Pomorskiem podpisał trzynaście Umów inwestycyjnych na kwotę ponad 69 mln złotych na realizację projektów o łącznej wartości 164 mln złotych, z czego trzy inwestycje - wspomniana powyżej rewitalizacja Starego Browaru w Kościerzynie, szpital w Chojnicach i stadion w Debrznie zostały już zakończone.

BOŚ Bank wykorzystał wszystkie środki dostępne w ramach inicjatywy JESSICA Województwa Pomorskiego poza Trójmiastem i Słupskiem - ponad 102% procent środków przyznanych przez Zarząd Województwa.

W trakcie konferencji przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie JESSICA omówili swoje doświadczenia związane z realizacją tej Inicjatywy.

Małgorzata Dusza, Dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych w Banku Ochrony Środowiska przedstawiła efekty i wnioski płynące z dotychczasowych działań Banku z realizacji programu JESSICA, a Europejski Bank Inwestycyjny omówił wdrażanie tego instrumentu w Polsce na tle innych krajów UE. Z kolei przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego zaprezentował informacje nt. instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

BOŚ wraz z Inicjatywą JESSICA jest obecny w trzech województwach: śląskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Do tej pory podpisano łącznie 45 umów inwestycyjnych na kwotę 384,75 mln zł środków JESSICA.

JESSICA została przygotowana przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Bankiem Rozwoju Rady Europy. Celem nadrzędnym Inicjatywy JESSICA jest zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Środki JESSICA, w postaci niskooprocentowanych pożyczek, finansują różnego rodzaju projekty spełniające kryteria wybranych działań Regionalnych Programów Operacyjnych. Rewitalizacja obszarów miejskich pozostaje głównym celem finansowania JESSICA.

Więcej informacji na www.bosbank.pl

Źródło: Bank Ochrony Środowiska S.A.

Udostępnij artykuł: