Bank Pekao: 7,9 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r.

Z rynku

Zarząd Banku Pekao proponuje podział zysku netto banku za rok 2017, zakładający przeznaczenie kwoty 2 073 513 268,6 zł na wypłatę dywidendy, co przedkłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy 99,3% jednostkowego zysku netto, podała instytucja. Proponowana wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję to 7,9 zł.

Fot. Bank Pekao

Zarząd Banku Pekao proponuje podział zysku netto banku za rok 2017, zakładający przeznaczenie kwoty 2 073 513 268,6 zł na wypłatę dywidendy, co przedkłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy 99,3% jednostkowego zysku netto, podała instytucja. Proponowana wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję to 7,9 zł.

Zarząd Banku #Pekao proponuje podział zysku netto banku za rok 2017, zakładający przeznaczenie kwoty 2 073 513 268,6 zł na wypłatę dywidendy #dywidenda @BankPekaoSA

"Wniosek zarządu banku uzyskał pozytywną opinię rady nadzorczej banku" - czytamy w komunikacie.Zaproponowany przez zarząd banku dzień dywidendy to 6 lipca 2018 r., a dzień wypłaty dywidendy to 20 lipca 2018 r., podano także.

2 475,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto

W 2017 r. bank miał 2 475,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 279,28 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 2 088,13 mln zł wobec 2 278,38 mln zł zysku rok wcześniej.Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: