Bank Pekao chce się połączyć z Alior Bank

Z rynku

Fot. Bank Pekao

Bank Pekao prawdopodobnie będzie dążył do fuzji z mniejszym konkurentem - Alior Bankiem, ale informacja ta nie zostanie opublikowana przed końcem czerwca, poinformowały Reuters dwa źródła zbliżone do sprawy.

@BankPekaoSA chce się połączyć @AliorBankSA

Jedno ze źródeł agencji poinformowało, że Jarosław Kaczyński zaakceptował połączenie banków, ale podanie tej informacji będzie nieco opóźnione ze względu na fakt, że nie wszystkie dokumenty są gotowe.

“Wszystko wskazuje na decyzję o fuzji, choć nie będzie to łatwe połączenie” – poinformowało drugie ze źródeł, potwierdzając opóźnienie ujawniania decyzji, która miała być podjęta do końca czerwca.

Bank Pekao odmówił komentarza w tej sprawie.

Połączenie wzmocniłoby trendy konsolidacyjne

Reuters podał, że połączenie wzmocniłoby trendy konsolidacyjne w polskim sektorze bankowym, który w ostatnich latach uległ przyspieszeniu ze względu na fakt, że mniejsze banki miały trudności z konkurowaniem w warunkach niższych stóp procentowych i musiały sprostać zapotrzebowaniu na większy kapitał ze strony regulatora.

Pod koniec lutego br. prezes Banku Pekao Michał Krupiński informował, że oczekuje, iż w II kwartale br. będą gotowe analizy dotyczące ewentualnego połączenia z Alior Bankiem. Wskazał wówczas, że bank w dalszym ciągu dostrzega wiele potencjalnych obszarów współpracy, ale na tym etapie nie rozstrzyga co do formy tej współpracy. Oba banki są kontrolowane przez państwo.

 

Bank Pekao jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: