Bank Pekao: co z wypłatą dywidendy z zysku za 2020 rok?

Z rynku

Zarząd Banku Pekao zarekomendował podział zysku netto za rok 2020 w kwocie 1 126 424 269,1 zł, zakładający przeznaczenie kwoty 283 895 459,96 zł (ok. 25% zysku netto banku za rok 2020) na kapitał rezerwowy, podał bank. Zarząd banku postanowił też zaproponować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu banku, aby pozostała część zysku netto za rok 2020 w kwocie 842 528 809,14 zł (ok. 75% zysku netto banku za rok 2020) pozostała niepodzielona.

Siedziba Banku Pekao
Fot. Bank Pekao

Zarząd Banku Pekao zarekomendował podział zysku netto za rok 2020 w kwocie 1 126 424 269,1 zł, zakładający przeznaczenie kwoty 283 895 459,96 zł (ok. 25% zysku netto banku za rok 2020) na kapitał rezerwowy, podał bank. Zarząd banku postanowił też zaproponować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu banku, aby pozostała część zysku netto za rok 2020 w kwocie 842 528 809,14 zł (ok. 75% zysku netto banku za rok 2020) pozostała niepodzielona.

"Uzasadnieniem powyższego sposobu podziału zysku oraz pozostawienia niepodzielonej części zysku jest zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące:
1. wstrzymania przez bank wypłaty dywidendy w I półroczu 2021 roku (w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych),
2. niepodejmowania przez bank w I półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Zysk netto Banku Pekao w pierwszym kwartale 2021 wzrósł o prawie jedną trzecią >>>

Powodem pozostawienia niepodzielonej części zysku netto za rok 2020 jest intencja banku do jej wypłaty w przyszłości w formie dywidendy, o ile ze stosownych zaleceń lub stanowisk KNF będzie wynikała taka możliwość, wskazano również.

Wpływ pandemii

Bank uwzględnił również obecną sytuację w Polsce związaną ze stanem epidemii koronawirusa, w tym jej potencjalny wpływ na bank i sektor bankowy.

Propozycja podziału zysku oraz pozostawienia niepodzielonej część zysku uzyskała pozytywną ocenę rady nadzorczej banku, zakończono.

Bank Pekao liczy, że będzie mógł w II poł. 2021 roku wypłacić dywidendę

Bank Pekao liczy, że uzyska zgodę Komisji Nadzoru Finansowego i będzie mógł wypłacić w drugiej połowie 2021 roku dywidendę z zysku za 2020 roku - poinformował prezes banku Leszek Skiba podczas telekonferencji.

Jasne, czekamy na możliwość wypłacenia dywidendy, czekamy na zgodę, chcemy wejść w pogłębiony dialog z Komisją.

- powiedział Skiba, pytany, czy przy pozytywnej opinii KNF, bank chciałby w II połowie 2021 roku wypłacić dywidendę za 2020 rok.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 233 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: