Bank Pekao i KUKE mają wspólną ofertę dla eksporterów

Z rynku

Bank Pekao i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych podpisały umowę ramową w zakresie wspólnej oferty dla eksporterów, poinformowała KUKE. KUKE udzieli gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty należności w ramach akredytyw otwieranych przez banki zagraniczne - potwierdzanych, postfinansowanych lub dyskontowanych przez Pekao.

Ładunek z napisem eksport
Fot. stock.adobe.com/tashatuvango

Bank Pekao i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych podpisały umowę ramową w zakresie wspólnej oferty dla eksporterów, poinformowała KUKE. KUKE udzieli gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty należności w ramach akredytyw otwieranych przez banki zagraniczne - potwierdzanych, postfinansowanych lub dyskontowanych przez Pekao.

Zawarcie umowy #KUKE z #Pekao przyczyni się do zwiększenia dostępności gwarancji w przypadku mniejszych firm #eksport #firmy @BankPekaoSA

"Większa dostępność narzędzi zabezpieczających firmę i jej finanse przekłada się na wzmożoną chęć i odwagę do rozszerzania skali działalności oraz eksplorowania nowych rynków. Dlatego konsekwentnie rozszerzamy współpracę m.in. z sektorem bankowym - by wszyscy przedsiębiorcy mieli równy dostęp do instrumentów zabezpieczających prowadzoną działalność. Umowa ramowa z Pekao S.A. to ważny krok w szerszym dotarciu z instrumentami finansowymi także do mniejszych firm. Jak dotąd, udzieliliśmy ponad 1 900 gwarancji o łącznej wartości prawie 1,5 mld zł, w szczególności w wymianie handlowej z Białorusią, Ukrainą i Rosją. Jestem przekonany, że rozpoczęta właśnie współpraca ułatwi działalność klientom, jak i samego banku, przyczyniając się znacząco do wielu międzynarodowych sukcesów polskich eksporterów" - powiedział prezes KUKE Janusz Władyczak, cytowany w komunikacie.

Większa dostępność gwarancji dla małych firm

Zawarcie umowy z Pekao przyczyni się do zwiększenia dostępności gwarancji w przypadku mniejszych firm.

"Dzięki współpracy Banku Pekao S.A. z KUKE polskie firmy otrzymają dostęp do instrumentów finansowania oraz rozliczania prowadzonych transakcji handlowych na rynki większości krajów świata. Akredytywy eksportowe dedykowane będą polskim eksporterom, którzy planują bądź prowadzą już ekspansję zagraniczną w formie eksportu towarów lub usług na rynki krajów o podwyższonym poziomie ryzyka, w szczególności do krajów Afryki, Azji, Wschodniej Europy lub Bliskiego Wschodu" - powiedział prezes Banku Pekao Michał Krupiński, cytowany w komunikacie.Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR.Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: