Bank Pekao i Politechnika Rzeszowska podpisały umowę o kontynuacji współpracy

Z rynku

Bank Pekao S.A. oraz Politechnika Rzeszowska zawarły umowę, na mocy której bank będzie wspierał Samorząd Studencki tej jednej z największych i najstarszych uczelni wyższych na Podkarpaciu w organizacji wydarzeń kulturalnych w bieżącym roku akademickim.

Bank Pekao S.A. oraz Politechnika Rzeszowska zawarły umowę
Fot. Bank Pekao

Bank Pekao S.A. oraz Politechnika Rzeszowska zawarły umowę, na mocy której bank będzie wspierał Samorząd Studencki tej jednej z największych i najstarszych uczelni wyższych na Podkarpaciu w organizacji wydarzeń kulturalnych w bieżącym roku akademickim.

Podpisana umowa stanowi kolejny element współpracy, która od wielu lat łączy Bank Pekao i Politechnikę Rzeszowską. Pekao S.A. co roku uczestniczy m.in. w ślubowaniu studentów pierwszego roku oraz szkoleniu dotyczącym ich praw, a z myślą o starszych rocznikach organizuje wykłady dotyczące bankowości. Angażuje się również na rzecz „Szkolenia Młodych Samorządowców”.

Jakie akcje wpiera Bank Pekao?

Bank wspiera także takie akcje, jak: „Pokój dla Żaka”, „Adapciak” i „Studenckie Mikołajki”. Jest jednym ze sponsorów Juwenaliów organizowanych przez Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej. Współpracuje ponadto z Akademickim Radiem Centrum. Od maja 2018 r.
w budynku L Politechniki Rzeszowskiej funkcjonuje placówka Pekao S.A., obsługująca zarówno studentów, pracowników oraz partnerów biznesowych uczelni, jak i mieszkańców Rzeszowa i okolic.

W uroczystym podpisaniu umowy udział wzięli: rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik,  prorektor ds. kształcenia dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej Kamil Chohura, dyrektor w Banku Pekao S.A. odpowiedzialna za obszar Rzeszowa Kinga Kielar, dyrektor Oddziału Banku Pekao S.A. w Rzeszowie Paweł Bukowski i inspektor z Oddziału Banku Pekao S.A. w Rzeszowie Florentyna Pasternak.

– Dla naszego Regionu było to niezwykle ważne, aby wesprzeć działania podejmowane przez Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej w bieżącym roku akademickim. Sądzimy, że podpisana umowa przyczyni się jeszcze bardziej do zacieśnienia współpracy z Politechniką Rzeszowską, a jej głównymi beneficjentami będą studenci PRz – powiedział Paweł Bukowski, Dyrektor Oddziału Banku Pekao S.A. w Rzeszowie.

Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Piotr Koszelnik podkreślił, że współpraca z otoczeniem jest niezwykle ważnym elementem działalności uczelni.

– Podpisana umowa gwarantuje najlepsze wsparcie dla studentów. Uczelnia dzięki współpracy z Bankiem Pekao S.A. staje się też bardziej prostudencka. Bank od wielu lat wspiera inicjatywy Samorządu Studenckiego. Rozwijamy także współpracę w zakresie dydaktyki. Studenci będą mogli odbywać praktyki i staże w Pekao S.A. i dzięki temu zdobyć nowe kompetencje i zadbać o swoją przyszłość – podsumował rektor prof. Piotr Koszelnik.

Bank Pekao od lat wspiera środowisko akademickie

Bank Pekao S.A. od lat wspiera środowisko akademickie, biorąc m.in. udział w wielu inicjatywach organizowanych przez samorządy studenckie i uczelnie, a także realizuje przedsięwzięcia skierowane do studentów. Co roku zaprasza ich także do udziału w Akademii Żubra – programie letnich praktyk oraz w programie stażowym Banking Champions, umożliwiając im zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych.

Działania Pekao S.A. są bardzo cenione przez środowisko studenckie. Bank Pekao już po raz piąty został doceniony przez Parlament Studentów RP, który w tym roku przyznał mu nagrodę za wsparcie inicjatyw studenckich. Wcześniej Bank był wyróżniany za współpracę ze środowiskiem studenckim, ofertę dla studentów – Konto Przekorzystne dla młodych z aplikacją PeoPay i Kartą Rewolucyjną, a także został uznany za Instytucję Przyjazną Młodym.

Źródło: Bank Pekao SA
Udostępnij artykuł: