Bank Pekao i Uniwersytet Warszawski będą razem wspierać przedsiębiorczość

Z rynku

Przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego oraz Banku Pekao podpisali porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wspólnych inicjatyw edukacyjnych, wspierających przedsiębiorczość i rozwój innowacji, a także współpracy środowiska naukowego z biznesem, podał bank.

Fot. Bank Pekao

Przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego oraz Banku Pekao podpisali porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wspólnych inicjatyw edukacyjnych, wspierających przedsiębiorczość i rozwój innowacji, a także współpracy środowiska naukowego z biznesem, podał bank.

Przedstawiciele @UniWarszawski oraz @BankPekaoSA podpisali porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wspólnych inicjatyw edukacyjnych #Pekao #UniwersytetWarszawski

"Celem partnerstwa jest wsparcie merytorycznej, strategicznej oraz technologicznej współpracy pomiędzy instytucjami. Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia ekspertów banku oraz kadry naukowej Uniwersytetu Warszawskiego pozwoli na efektywne wsparcie działań innowacyjnych, budowę unikalnych konceptów naukowo-biznesowych, a także dodatkowych możliwości edukacyjnych i rozwojowych dla studentów" - czytamy w komunikacie.

Szczególne zainteresowanie nowoczesnymi technologiami

Obszarami szczególnego zainteresowania partnerów są nowoczesne technologie, w tym zaawansowane metody matematyczne i statystyczne, analityka danych, technologie komputerowe i techniki obliczeń wielkoskalowych, a także rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.

Maraton programowania

Pierwszą wspólną inicjatywą był maraton programowania - hackathon Banku Pekao, który odbył się 22-24 lutego na Wydziale Fizyki UW. Jego uczestnicy pracowali nad innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi wykorzystania danych z terminali płatniczych. W planach są kolejne wydarzenia - np. realizacja przedsięwzięć z wykorzystaniem infrastruktury obliczeniowej uniwersytetu, w szczególności Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW oraz zasobów banku, podano w materiale.

Współpraca przy organizacji konferencji, debat i warsztatów

Porozumienie zakłada także współpracę przy organizacji konferencji, debat i warsztatów adresowanych zarówno do społeczności akademickiej, pracowników banku, jak i szerszego odbiorcy."Jesteśmy przekonani, że kluczowymi działaniami pozwalającymi uwolnić potencjał gospodarczy jest edukacja w zakresie innowacyjności, przedsiębiorczości, a także zaawansowanych technik cyfrowych i analitycznych. Wierzymy, że współpraca z Uniwersytetem Warszawskim, a więc współdziałanie świata nauki i biznesu, którą rozpoczęliśmy wspólnym hackathonem stworzy wyjątkową przestrzeń dla rozwoju innowacji" - powiedział dyrektor departamentu innowacji i płatności Pekao Bartosz Zborowski, cytowany w komunikacie.

Inkubator UW

"Inkubator UW działa na rzecz środowiska akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego już od blisko dwóch lat. W tym czasie udało nam się zbudować społeczność liczącą kilka tysięcy osób. Do grona naszych partnerów strategicznych - z którymi będziemy działać na rzecz tej społeczności - dołącza dzisiaj jedna z największych i najbardziej zaawansowanych instytucji finansowych w naszym kraju. Dzięki naszej współpracy możliwy będzie rozwój oferty Inkubatora UW w nowych kierunkach"- powiedział kierownik Inkubatora UW Jacek Sztolcman, cytowany w komunikacie.W ramach współpracy partnerzy planują wykorzystanie swoich doświadczeń, kompetencji i zasobów, w celu doskonalenia programów wspierających kształcenie w zakresie przedsiębiorczości, finansów oraz szeroko rozumianej edukacji zawodowej, które Inkubator UW oferuje społeczności akademickiej. Powyższe cele będą realizowane poprzez współpracę przy organizacji akademii, warsztatów, czy wykładów, jak również realizację programów stażowych dla studentów i pracowników naukowych oraz organizację konkursów i wizyt studyjnych. W planach jest również utworzenie programów wspomagających rozwój inicjatyw biznesowych podejmowanych przez środowisko akademickie, podsumowano.Inkubator UW działa na rzecz społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Z jego bezpłatnej oferty mogą korzystać studenci wszystkich stopni studiów, doktoranci, absolwenci do dwóch lat po ukończeniu studiów oraz pracownicy obu uczelni. Inkubator UW wspiera studentów w realizacji ich pomysłów i pomaga przygotować się do odważnego wejścia na rynek pracy - z poczuciem sprawczości i wartości własnego potencjału, wskazano w materiale.Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: