Bank Pekao: liczba transakcji fuzji i przejęć będzie utrzymywać się na wysokim poziomie

Firma

Liczba transakcji fuzji i przejęć (M&A) w Polsce powinna utrzymać się na wysokim poziomie w najbliższych latach, wynika z raportu Banku Pekao pt. "Nowe otwarcie: Wyzwania polskiego sektora przedsiębiorstw motorem rozwojowym rynku M&A".

Liczba transakcji fuzji i przejęć (M&A) w Polsce powinna utrzymać się na wysokim poziomie w najbliższych latach, wynika z raportu Banku Pekao pt. "Nowe otwarcie: Wyzwania polskiego sektora przedsiębiorstw motorem rozwojowym rynku M&A".

#BankPekao: liczba transakcji fuzji i przejęć (M&A) w Polsce powinna utrzymać się na wysokim poziomie w najbliższych latach @BankPekaoSA

"Żyjemy w czasach rewolucji przemysłowej 4.0, a polskie firmy mogą być jej beneficjentami. Na ich korzyść przemawia kapitał intelektualny, ale również procesy konsolidacji wielu branż. Rodzime przedsiębiorstwa w najbliższych latach będą przejmowały firmy za granicą nie tylko w regionie, ale także w Europie Zachodniej. Większa aktywność w zakresie fuzji i przejęć jest zjawiskiem pożądanym i korzystnym dla całej polskiej gospodarki - powiedział prezes Banku Pekao Michał Krupiński, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi.

W Polsce zawierana jest co trzecia transakcja M&A w regionie

W ostatnich trzech latach było ich ponad 400 o łącznej wartości 22 mld euro. Spośród 30 największych transakcji w tym okresie niemal połowa dotyczyła podmiotów z Polski. Łączna wartość polskiego rynku wzrosła o ponad 20% (w porównaniu do lat 2013-15), gdy w innych krajach regionu odnotowano około 10-proc. spadek, podano w materiale.

"Co ciekawe, obserwujemy wyraźną dysproporcję między liczbą transakcji, w których uczestniczą podmioty zagraniczne na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej, a Polską. W naszym kraju znaczna część fuzji i przejęć odbywa się pomiędzy podmiotami z polskim kapitałem lub polskimi korzeniami. Eksperci Pekao uważają, że ten trend ulegnie zmianie i polskie firmy będą częściej zarówno podmiotem przejęć, jak i przedsiębiorstwami kupującymi firmy za granicą" - czytamy dalej.W latach 2016-2018 średnia wartość jednej transakcji M&A w Polsce wyniosła 121 mln euro (wzrost o 31% w stosunku do okresu 2013-2015). Raport wskazuje jednak, że polski rynek charakteryzuje przesunięcie w kierunku mniejszych transakcji (ponad połowa z nich o wartości poniżej 25 mln euro). Łączna wartość rynku podlega istotnemu wpływowi pojedynczych, dużych transakcji (powyżej 1 mld euro), jednak w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej zdarzają się one stosunkowo rzadko.

Rosnąca rola funduszy private equity

"Eksperci dostrzegają rosnącą rolę funduszy private equity zarówno w Polsce, jak i w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W badanym okresie fundusze tego typu odpowiadały za około 30% transakcji M&A. Wzrasta wartość topowych transakcji, na znaczeniu zyskują transakcje cross-border, a przy jednoczesnym rozdrobnieniu wielu sektorów w Polsce i w regionie, utrzymanie tego kierunku wydaje się bardzo prawdopodobne również w najbliższych latach. Fundusze PE mogą pełnić rolę integratorów rozdrobnionych rynków" - wskazano także.Eksperci zwrócili również uwagę na dysproporcję pomiędzy transakcjami inwestycyjnymi funduszy private equity, a transakcjami wyjścia z inwestycji tych funduszy. Znaczna przewaga wejść oznacza zdaniem ekspertów banku dodatkowy bodziec dla rozwoju rynku M&A, ze względu na konieczność wyjścia funduszy z posiadanych udziałów w firmach w perspektywie kilku najbliższych lat."Polska jest kluczowym krajem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w strategii globalnych i regionalnych funduszy private equity. To największy rynek w tej części świata, z dużymi firmami oraz 'duchem przedsiębiorczości', który charakteryzuje polską transformację. Widzimy rosnące zainteresowanie polskimi firmami wśród funduszy, które są, albo dopiero planują być w Polsce. Obserwujemy także zainteresowanie przedsiębiorstwami z regionu Europy Środkowo-Wschodniej wśród tych podmiotów, które mają zespoły transakcyjne w naszym kraju" - powiedział prezes Pekao Investment Banking Maciej Jacenko.

Szybszy rozwój segmentu średnich transakcji

Według autorów raportu, jednym z motorów wzrostu polskiego rynku M&A w najbliższych latach może stać się szybszy rozwój segmentu średnich transakcji (tzw. mid-marketu). W ostatnich latach polskie średnie firmy znacząco rozwinęły swoją działalność, stając się atrakcyjnymi celami przejęć, ale też są coraz bardziej predestynowane do roli aktywnego przejmującego w Europie Środkowo-Wschodniej i Zachodniej."W najbliższych latach polski rynek fuzji i przejęć powinna cechować nie tylko rosnąca aktywność, ale również jego coraz większa złożoność. Przyszłe transakcje na lokalnym rynku coraz częściej zawierać będą elementy międzynarodowe, udział zawodowego inwestora w postaci funduszy private equity, czy też bardziej skomplikowanego finansowania, a ponadto perspektywę dalszego inwestowania środków 'emerytowanego' właściciela" - czytamy dalej.Zdaniem autorów raportu, rynek M&A może być jednym z czynników rozwoju polskiej gospodarki. Model rozwoju przedsiębiorstw, polegający na wzroście produkcji poprzez zwiększenie zatrudnienia, prawdopodobnie uległ wyczerpaniu m.in. z powodów demograficznych. Nadchodzi węc okres poszukiwania wzrostu przychodów i efektywności przedsiębiorstw poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu czy konsolidację branżową. W obu wypadkach to właśnie fuzje i przejęcia mogą być bardzo ważnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi gospodarki."W najbliższych latach możemy oczekiwać utrzymania wysokiej aktywności na rynku M&A, a silnym bodźcem do jego rozwoju może okazać się wzrost dynamiki w segmencie średnich transakcji. Słabsza koniunktura gospodarcza i niepewność geopolityczna powinny być bowiem neutralizowane przez nasilenie tendencji konsolidacyjnych, wzrost liczby spółek wystawianych na sprzedaż oraz poprawę ich wycen. Główne branże, które generują potencjał powyżej przeciętnego dla transakcji M&A w Polsce, to przemysł i produkcja żywności, branże technologiczne i sektor finansowy" - wskazano.

Zmiana pokoleniowa w polskich firmach

Jeden z istotnych trendów, który będzie kształtował polski rynek M&A, to sukcesja. Zachodząca zmiana pokoleniowa w polskich firmach jest nieunikniona. Może oznaczać dojście do kontroli nad firmami młodych, dynamicznych managerów (sukcesorów), ale równocześnie - w przypadku braku ich zainteresowania zarządzaniem rodzinnym biznesem - decyzję o sprzedaży firmy, podkreślono."Raport przewiduje utrzymanie się liczby transakcji na poziomie co najmniej zbliżonym do średniej z ostatnich lat (130-140 transakcji o wartości jednostkowej powyżej 5 mln USD). Wartość rynku może pozostawać silnie zmienna pod wpływem prawdopodobnych dużych transakcji realizowanych w poszczególnych latach. Choć w centrum aktywności raczej pozostaną transakcje o stosunkowo niskiej wartości jednostkowej (do 25 mln euro), można spodziewać się dalszego rozwoju i wzrostu znaczenia tzw. mid-marketu" - podsumowano.Raport "Nowe otwarcie: Wyzwania polskiego sektora przedsiębiorstw motorem rozwojowym rynku M&A" został przygotowany przez analityków Grupy Pekao (Bank Pekao i Pekao Investment Banking) we współpracy z amerykańskim bankiem inwestycyjnym Lazard na podstawie danych z serwisu Mergermarket, dotyczących transakcji o jednostkowej wartości powyżej 5 mln USD, których przedmiotem była spółka mająca główną siedzibę w jednym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ogłoszone i zamknięte (2013-17) lub ogłoszone i nieanulowane do połowy maja 2019 r. (transakcje z 2018 r.), z wyłączeniem transakcji zakupu spółek SPV na rynku nieruchomości komercyjnych.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: