Bank Pekao: Magdalena Zmitrowicz i Piotr Wetmański powołani do zarządu na nową kadencję

Kadry

Logo Banku Pekao
Źródło: Bank Pekao

Rada nadzorcza Banku Pekao, po uwzględnieniu oceny odpowiedniości, powołała Magdalenę Zmitrowicz, powierzając jej pełnienie funkcji wiceprezes zarządu banku oraz Piotra Wetmańskiego, powierzając mu pełnienie funkcji członka zarządu banku z dniem następującym po odbyciu zwyczajnego walnego zgromadzenia banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 w skład zarządu na nową, wspólną, trwającą trzy lata kadencję, podał bank.

Rada nadzorcza @BankPekaoSA powołała Magdalenę Zmitrowicz, powierzając jej pełnienie funkcji wiceprezes zarządu banku oraz Piotra Wetmańskiego, powierzając mu pełnienie funkcji członka zarządu banku #Pekao

Zmitrowicz weszła do zarządu banku (jako wiceprezes) 1 grudnia 2018 r., a Wetmański – 3 marca 2019 r.

Bank Pekao jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

 

Źródło: Bank Pekao SA
Udostępnij artykuł: