Bank Pekao: nowe obostrzenia oznaczają ożywienie w kształcie „koślawego W”, konieczna korekta prognoz dynamiki PKB na 2021 r.

Gospodarka

Nowe restrykcje epidemiczne oznaczają trajektorię ożywienia w kształcie "koślawego W", przy konieczności istotnej korekty prognoz dynamiki PKB Polski na 2021 r. - napisali w porannej nocie ekonomiści Banku Pekao.

Bank Pekao S.A. - Logo
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)

Nowe restrykcje epidemiczne oznaczają trajektorię ożywienia w kształcie "koślawego W", przy konieczności istotnej korekty prognoz dynamiki PKB Polski na 2021 r. - napisali w porannej nocie ekonomiści Banku Pekao.

Ekonomiści @BankPekaoSA: nowe obostrzenia oznaczają realizację scenariusza „koślawego W”, tj. ponownego spadku #PKB w IV kwartale, szacujemy ten spadek na ok. 4 proc. #koronawirus #COVID19 #BankPekao #Pekao

"(Nowe obostrzenia - przyp. red.) oznaczają realizację (...) scenariusza „koślawego W”, tj. ponownego spadku PKB w IV kwartale. Szacujemy ten spadek na ok. 4 proc., a precyzyjna ocena jest obciążona w tej chwili niepewnością ze względu na nieznaną wartość za III kwartał oraz zaplanowaną na przyszły tydzień rewizję kwartalnych rachunków narodowych, która zmieni punkt odniesienia dla dynamik. Trajektoria polskiej gospodarki na kolejne miesiące jest jednak klarowna" - napisano w raporcie.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

"Naszym zdaniem najważniejszy wniosek dotyczy nie siły oddziaływania nowych restrykcji, tylko czasu ich trwania. Reżim epidemiczny jest wprowadzany na początku okresu sprzyjającego zakażeniom i, w przeciwieństwie do marcowych decyzji, perspektywa powrotu do w pełni normalnego funkcjonowania jest znacznie bardziej oddalona (...). Dlatego druga fala nie będzie wiązała się na wykresach aktywności ekonomicznej z drugim, mniejszym "v", a raczej z małym "u". Prawdopodobnie decydująca rola aktywności wewnątrz pomieszczeń dla transmisji wirusa oznacza również, że w warunkach epidemicznych typowy wzorzec sezonowy aktywności społecznej i ekonomicznej ulegnie wzmocnieniu i jej koncentracja w miesiącach wiosennych i letnich będzie większa niż przed wybuchem pandemii. To dodatkowo ogranicza skalę potencjalnego odbicia w wielu branżach bezpośrednio dotkniętych przez drugą falę restrykcji. To oczywiście ogranicza również dynamikę PKB w 2021 r. Tu również musi dojść do istotnej korekty prognoz" - dodano.

"Większość nowych obostrzeń ma ograniczone w skali kraju skutki gospodarcze"

Ekonomiści Pekao wskazali, że większość nowych obostrzeń ma ograniczone w skali kraju skutki gospodarcze i z tego względu wkład sektorów usługowych (w tym np. rozrywki i gastronomii) do spadku PKB będzie mniejszy niż ok. 2,5 pkt. proc. w II kwartale.

Eksperci przewidują ograniczenie konsumpcji i widzą tego pierwsze sygnały w danych dotyczących transakcji na kartach płatniczych.

"Jeśli chodzi o handel w Polsce, to spadek popytu dyskrecjonalnego może mieć miejsce z uwagi na samoograniczanie się konsumentów, ale nie będzie ono miało tak dużych skutków, jak restrykcje narzucane wiosną" - dodali.

Na pytanie aleBank.pl jak obecna sytuacja wpłynie na politykę banku otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

- Bank Pekao jest świadomy wpływu jaki ma na gospodarkę dostęp do kredytów – niezależnie czy dla osób fizycznych, małych firm czy dużych korporacji – dlatego wszystkie zmiany w polityce kredytowej podejmujemy po głębokich analizach rynku i poszczególnych jego segmentów. Obostrzenia związane z COVID-19 różnie wpływają na poszczególne segmenty gospodarki, które z kolei różnią się między sobą skalą i wpływem na PKB. Wszystkie te elementy są brane pod uwagę przy decyzjach banku o zmianach polityki kredytowej, które w obecnej sytuacji mogą mieć miejsce częściej niż przed pandemią.

Czytaj także: mBank obniża prognozę wzrostu PKB na 2021 rok po wprowadzeniu nowych obostrzeń związanych z COVID-19 >>>

Zdaniem Pekao, tryb zdalny dla szkół w obecnej formie nie powinien znacząco wpłynąć na podaż pracy, ale należy przy tym liczyć się, że w kolejnym kroku obejmie on szkoły podstawowe i przedszkola, czego w czwartek nie wykluczył premier, co powiększy koszty ekonomiczne.

Nowe obostrzenia dla żółtych i czerwonych stref epidemicznych

Od 17 października rząd wprowadza nowe obostrzenia dla żółtych i czerwonych stref epidemicznych m.in. dla gastronomii, handlu, szkół, zgromadzeń, imprez sportowych i kulturalnych, a także basenów czy siłowni. 

Czytaj także: Liczba powiatów w czerwonej strefie rośnie do 152, w tym 11 miast wojewódzkich >>>

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: