Bank Pekao podniósł prognozę wzrostu PKB w 2018 r. do 4,8 proc.

Gospodarka

Ostatnie dane wskazują, że wzrost PKB w 2018 roku może wynieść 4,8% r/r z 4,5% oczekiwanych wcześniej, uważają ekonomiści Banku Pekao. W kolejnych kwartałach roczne tempo wzrostu PKB będzie wyhamowywało zdaniem analityków.

Wykresy
Fot. stock.adobe.com/metamorworks

Ostatnie dane wskazują, że wzrost PKB w 2018 roku może wynieść 4,8% r/r z 4,5% oczekiwanych wcześniej, uważają ekonomiści Banku Pekao. W kolejnych kwartałach roczne tempo wzrostu PKB będzie wyhamowywało zdaniem analityków.

Ekonomiści @BankPekaoSA: ostatnie dane wskazują, że wzrost #PKB w 2018 roku może wynieść 4,8% r/r z 4,5% oczekiwanych wcześniej #Pekao #BankPekao

"Uwzględniając nieco wyższy od naszych oczekiwań wzrost PKB w II kw. 2018 oraz utrzymującą się wysoką dynamikę konsumpcji rewidujemy prognozę wzrostu PKB w 2018 r. do 4,8%" - czytamy w "Makrokompasie" banku.Ekonomiści spodziewają się, że do końca 2018 r. inflacja CPI będzie się kształtowała na poziomach zbliżonych lub nieco niższych niż 2% r/r, natomiast inflacja bazowa w II poł. roku może wzrosnąć powyżej 1% r/r.Zdaniem analityków Banku Pekao, najbliższe kwartały przyniosą dalszą stabilizację kosztu pieniądza, a do pierwszej podwyżki stóp procentowych dojdzie nie wcześniej niż w IV kw. 2019 r.

Wzrost produkcji przemysłowej spowolni

"W średnim terminie wzrost produkcji przemysłowej będzie najprawdopodobniej stopniowo spowalniać wraz z wyhamowywaniem wzrostu popytu zagranicznego (m.in. słabnąca koniunktura w Niemczech). Spodziewamy się, że w średnim terminie wzrost sprzedaży detalicznej będzie stopniowo spowalniał w otoczeniu wolniejszego wzrostu funduszu płac, który będzie z kolei konsekwencją wyhamowywania wzrostu zatrudnienia w warunkach zawężającej się dostępności podaży pracy" - wskazano w materiale.Analitycy Pekao prognozują, że w 2018 r. dynamika eksportu obniży się do 6% z 12,2% w 2017 roku jako wynik spowolnienia wzrostu gospodarczego w strefie euro. Dynamika wzrostu importu również osłabnie do 8,2% w 2018 r. z 13,4% w 2017 r., jednakże w mniejszej skali niż w przypadku eksportu. Import będzie podtrzymywany przez utrzymujący się silny popyt krajowy, wskazują analitycy.

Eskalacja braków kadrowych

"Eskalacja braków kadrowych w warunkach szczytu cyklu koniunkturalnego sprzyja utrzymywaniu się presji płacowej, w związku z czym oczekujemy, że w dalszej części roku dynamika płac będzie się kształtować na wysokich poziomach - w okolicach 7-8% r/r" - czytamy w raporcie."Trend spadkowy bezrobocia wyraźnie wyhamowuje - na koniec roku stopę bezrobocia szacujemy na 5,9% wobec 6,6% na koniec 2017 r." - dodali."Uwzględniając dotychczasowe wykonanie budżetu państwa w 2018 r. oraz kształt projektu ustawy budżetowej na 2019 r. szacujemy deficyt sektora general government w 2018 r. na 1,4% PKB. W 2019 r. prognozujemy deficyt w wysokości 1,9% PKB" - podsumowali analitycy Pekao.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: