Bank Pekao: przejęcie Idea Banku nie wpływa na nasz potencjał dywidendowy, pełna integracja do końca IV kw. 2021 roku

Z rynku

Przejęcie Idea Banku w ramach przymusowej restrukturyzacji nie wpływa na potencjał dywidendowy Banku Pekao SA. Struktura przejęcia pozwala zminimalizować wpływ przejęcia na profil płynnościowy i kapitałowy Pekao, a pełna integracja operacyjna ze strukturami banku spodziewana jest do końca IV kwartału 2021 roku - poinformował Pekao w komunikacie prasowym.

Bank Pekao S.A. - Logo
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)

Przejęcie Idea Banku w ramach przymusowej restrukturyzacji nie wpływa na potencjał dywidendowy Banku Pekao SA. Struktura przejęcia pozwala zminimalizować wpływ przejęcia na profil płynnościowy i kapitałowy Pekao, a pełna integracja operacyjna ze strukturami banku spodziewana jest do końca IV kwartału 2021 roku - poinformował Pekao w komunikacie prasowym.

Struktura transakcji pozwala z jednej strony zabezpieczyć pozycję kapitałową i płynnościową Banku Pekao S.A., nie wpływając na potencjał dywidendowy banku, a z drugiej, dzięki wykorzystaniu efektów skali pozwala wygenerować wartość dla akcjonariuszy w formie synergii

- powiedział cytowany w komunikacie prezes Pekao SA Leszek Skiba.

Czytaj także: Idea Bank zostanie przejęty przez Bank Pekao, BFG wszczął przymusową restrukturyzację >>>

"W szczególności będziemy się skupiać na utrzymaniu dostępu do finansowania dla klientów biznesowych i udostępnieniu im oferty produktowej naszego Banku, umożliwiając dalszy rozwój ich biznesu" - dodał.

Bank Pekao przejmie w dniu 3 stycznia 2021 r. przedsiębiorstwo i zobowiązania Idea Bank z wyłączeniami w wyniku zastosowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny instrumentu przymusowej restrukturyzacji.

Czytaj także: Pekao przejmuje Idea Bank: BFG tłumaczy swoją decyzję o przymusowej restrukturyzacji >>>

Na podstawie decyzji BFG Bank Pekao przejmie określone prawa majątkowe i zobowiązania, na które składają się po stronie aktywów przede wszystkim płynne środki finansowe i obligacje Skarbu Państwa, kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz instrumenty finansowe.

Po stronie zobowiązań, kluczową pozycję stanowią depozyty klientów.

Transakcja zabezpieczy depozyty, które od dnia przejęcia stają się zobowiązaniami Banku Pekao wobec dotychczasowych klientów Idea Bank. Zapłatą za pełnienie przez Bank Pekao funkcji gwaranta zgromadzonych depozytów jest przejęcie aktywów Idea Bank.

Gwarancja pokrycia strat

Jednocześnie w ramach transakcji, Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzieli Bankowi Pekao gwarancji pokrycia strat wynikających z potencjalnych ryzyk związanych z przejmowanymi prawami majątkowymi i zobowiązaniami.

Umowa gwarancji pomiędzy Bankowym Funduszem Gwarancyjnym a Bankiem Pekao będzie obowiązywać przez okres 8 lat i wejdzie w życie z dniem przejęcia.

Pekao szacuje synergie kosztowe z przejęcia Idea Banku na ok. 300 mln zł w ujęciu NPV w 10 lat

Bank Pekao szacuje w ciągu 10 lat synergie kosztowe wynikające z przejęcia Idea Banku na ok. 300 mln zł w ujęciu NPV - podał także bank w komunikacie.

"W związku z przejęciem i integracją przejmowanej działalności, bank szacuje w horyzoncie 10-letnim realizację kumulatywnych synergii kosztowych na poziomie około 300 mln zł w ujęciu wartości bieżącej netto ("Net Present Value"; "NPV"), (przed opodatkowaniem, uwzględniając pozytywne efekty synergii kosztowych oraz koszty integracji)" - napisano w komunikacie.

Jak podało Pekao, jednorazowe koszty integracji prowadzące do uzyskania planowanych synergii poniesione zostaną w latach 2021 - 2022, z czego większość w roku 2021.

Maksymalna kwota dotacji BFG dla Pekao w związku z przejęciem Idea Banku wyniesie do 218 mln zł

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku, zakłada, że maksymalna kwota dotacji dla Banku Pekao SA wyniesie do 218 mln zł - poinformował prezes BFG Piotr Tomaszewski.

"Maksymalna kwota dotacji to 218 mln zł, zakładam, że może ona być trochę niższa" - powiedział Tomaszewski.

Czytaj także: Pekao przejmie Idea Bank, Leszek Czarnecki: jestem wstrząśnięty; zostanie złożone odwołanie od decyzji BFG >>>

Z uwagi na to, że wartość przejmowanych zobowiązań przekracza wartość przejmowanych praw majątkowych, BFG udzielić ma Pekao dotacji w celu pokrycia różnicy między wartością przejmowanych zobowiązań i wartością przejmowanych praw majątkowych.

BFG podał, że przed podjęciem decyzji o przymusowej restrukturyzacji Fundusz zapewnił przeprowadzenie oszacowania wartości aktywów i pasywów Idea Banku.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: