Bank Pekao rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Z rynku

Zarząd Banku Pekao przyjął wniosek dotyczący propozycji podziału zysku netto za rok 2019 w kwocie 2 247 466 618,97 zł, zakładający przeznaczenie kwoty 562 409 000,69 zł (ok. 25% zysku netto banku za rok 2019) na kapitał rezerwowy, podał bank. Zarząd postanowił też zaproponować akcjonariuszom, aby pozostała część zysku netto za rok 2019 w kwocie 1 685 057 618,28 zł (ok. 75% zysku netto banku za rok 2019) pozostała niepodzielona.

Bank Pekao S.A. - Logo
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)

Zarząd Banku Pekao przyjął wniosek dotyczący propozycji podziału zysku netto za rok 2019 w kwocie 2 247 466 618,97 zł, zakładający przeznaczenie kwoty 562 409 000,69 zł (ok. 25% zysku netto banku za rok 2019) na kapitał rezerwowy, podał bank. Zarząd postanowił też zaproponować akcjonariuszom, aby pozostała część zysku netto za rok 2019 w kwocie 1 685 057 618,28 zł (ok. 75% zysku netto banku za rok 2019) pozostała niepodzielona.

Zarząd @BankPekaoSA przyjął wniosek dotyczący propozycji podziału zysku netto za rok 2019 w kwocie 2 247 466 618,97 zł, zakładający przeznaczenie kwoty 562 409 000,69 zł (ok. 25% zysku netto banku za rok 2019) na kapitał rezerwowy #BankPekao #Pekao

"Uzasadnieniem powyższego sposobu podziału zysku oraz pozostawienia niepodzielonej części zysku jest obecna sytuacja w Polsce, związana ze stanem epidemii koronawirusa ogłoszonym w dniu 20 marca 2020 roku, możliwymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy. Zarząd banku uwzględnił również stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wyrażone w piśmie z dnia 26 marca 2020 roku, zgodnie z którym KNF oczekuje zatrzymania przez banki całości wypracowanego w poprzednich latach zysku" - czytamy w komunikacie.

>> (otwiera się na nowej zakładce)">Czytaj także: Leszek Skiba nowym prezesem Banku Pekao >>>

"Powodem pozostawienia niepodzielonej części zysku netto jest możliwość jego potencjalnego wykorzystania dla celów realizowania wypłat dywidendy w następnych latach, z zastrzeżeniem uzyskania ewentualnej wymaganej zgody regulacyjnej na taką wypłatę" -  czytamy także.

Czytaj także: Wiceprezes Banku Pekao: przez koronawirusa cele ze strategii nie do zrealizowania w 2020 r. >>> 

Propozycja podziału zysku oraz pozostawienia niepodzielonej część zysku uzyskała pozytywną opinię rady nadzorczej banku, wskazano.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: