Bank Pekao sfinalizował sprzedaż Domu Inwestycyjnego Xelion

Z rynku

Bank Pekao S.A. podpisał przyrzeczoną umowę sprzedaży 100 proc. udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o. na rzecz Quercus TFI S.A. (działającego za pośrednictwem spółki zależnej, Quercus Agent Transferowy Sp. z o.o.).

Siedziba Banku Pekao
Fot. Bank Pekao

Bank Pekao S.A. podpisał przyrzeczoną umowę sprzedaży 100 proc. udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o. na rzecz Quercus TFI S.A. (działającego za pośrednictwem spółki zależnej, Quercus Agent Transferowy Sp. z o.o.).

Wartość transakcji dla Banku Pekao wyniosła 41,6 mln zł, na co złożyły się: wartość bazowa ceny, wartość środków pieniężnych Xelion wypłaconych na rzecz banku w ramach transakcji oraz wypracowany przez Xelion zysk netto (z wyłączeniem niepieniężnych zdarzeń jednorazowych i niepowtarzalnych) w okresie od 1 stycznia 2020 r. do daty zamknięcia transakcji.

W grudniu 2020 r. została zawarta przedwstępna, warunkowa umowa sprzedaży. Sfinalizowanie transakcji nastąpiło po uprzednim uzyskaniu stosownych zgód regulacyjnych, a także wypłacie środków pieniężnych Xelion na rzecz Banku Pekao.

Nieznaczny, pozytywny wpływ na wynik Grupy Banku Pekao w IV kw.

Realizacja transakcji będzie miała nieznaczny, pozytywny wpływ na wynik Grupy Banku Pekao w IV kwartale 2021 roku.

Realizacja transakcji sprzedaży udziałów w Xelion stanowi dopełnienie procesu integracji działalności maklerskiej w Grupie Banku Pekao, zapoczątkowanego w 2018 roku, w ramach którego Dom Maklerski Pekao skonsolidował działalność maklerską prowadzoną wcześniej przez Centralny Dom Maklerski S.A., a także przez Pekao Investment Banking S.A. w zakresie obsługi klienta instytucjonalnego.

Czytaj także: Quercus TFI przejmuje Dom Inwestycyjny Xelion, jest zgoda KNF >>>

Sprzedaż DI Xelion pozwala na maksymalizację wartości spółki z perspektywy Banku Pekao i wykorzystanie środków finansowych z realizacji transakcji na dalszy dynamiczny rozwój banku w strategicznych obszarach.

– W szczególności na umacnianie naszej wiodącej pozycji w obszarze zarządzania aktywami, skupionego wokół oferty bankowości prywatnej i Pekao TFI. Całemu zespołowi Xelion jeszcze raz dziękujemy za wieloletni wkład w rozwój spółki w strukturach Grupy Banku Pekao – powiedział Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych.

Pekao Investment Banking S.A. pełnił rolę doradcy transakcyjnego, a CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm Sp.k. pełnił rolę doradcy prawnego banku w związku z transakcją. Sadkowski i Wspólnicy Sp.k. pełnił rolę doradcy prawnego Quercus.

Źródło: Bank Pekao SA
Udostępnij artykuł: