Bank Pekao udzieli pożyczek płynnościowych POIR przedsiębiorcom z Mazowsza

Firma / Z rynku

Bank Pekao zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, na podstawie której udzieli firmom z sektora MSP z woj. mazowieckiego pożyczek płynnościowych POIR w celu ograniczenia skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym umożliwiających odbudowę działalności po pandemii, podał bank. Budżet programu dla województwa mazowieckiego wyniesie 25 mln zł.

Oddział Banku Pekao
Fot. stock.adobe.com/mino21

Bank Pekao zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, na podstawie której udzieli firmom z sektora MSP z woj. mazowieckiego pożyczek płynnościowych POIR w celu ograniczenia skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym umożliwiających odbudowę działalności po pandemii, podał bank. Budżet programu dla województwa mazowieckiego wyniesie 25 mln zł.

Nabór wniosków o pożyczki płynnościowe POIR w Banku Pekao rozpocznie się 16 listopada 2021 r. o godzinie 10.00, podano.

Pożyczka płynnościowa POIR ma na celu utrzymanie bieżącej działalności pożyczkobiorcy i zapewnienie jego płynności finansowej, obejmując szeroki zakres kosztów kwalifikowanych.

"Mówiąc wprost, pożyczkę można przeznaczyć na wynagrodzenia pracowników, pokrycie zobowiązań publicznoprawnych pożyczkobiorcy, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zatowarowanie, półprodukty itp. W grę wchodzą również inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania pożyczkobiorcy, jak choćby bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem, że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing, nie pochodzą z innych funduszy, programów lub środków oraz instrumentów Unii Europejskiej czy źródeł pomocy krajowej" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: BGK: wrócą pożyczki płynnościowe dla MŚP, zwiększamy pulę o 1,2 mld zł >>>

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

O pożyczkę ubiegać się mogą przedsiębiorcy z sektora MSP, którzy rozpoczęli działalność nie później niż w 2019 r. i prowadzą działalność na terenie woj. mazowieckiego, a wskutek pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Pożyczka objęta jest dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału. Oznacza to, że przedsiębiorca spłaca jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek i ponoszenia innych opłat (typu prowizja przygotowawcza itp.). Maksymalna łączna wartość jednostkowych pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 15 mln zł, zaś maksymalny okres spłaty nie może być dłuższy niż 72 miesiące od momentu jej uruchomienia. Maksymalna karencja w spłacie rat pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja wydłuża okres jej spłaty.

Zabezpieczenie dla pożyczek

Obligatoryjnym zabezpieczeniem dla pożyczek jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco. Pożyczki o wartości powyżej 100 tys. zł wymagają dodatkowego zabezpieczenia ze strony pożyczkobiorcy, wskazano również.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: