Bank Pekao: walne zgromadzenie zdecydowało o wypłacie do 3,21 zł dywidendy na akcję; warunkiem zgoda KNF

Z rynku

Piątkowe walne zgromadzenie Banku Pekao zdecydowało o wypłacie do 3,21 zł dywidendy na akcję. Wypłata jest uzależniona od stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego polityki dywidendowej banków komercyjnych oraz zalecenia nadzorczego dla Banku Pekao w drugiej połowie 2021 roku.

Siedziba Banku Pekao
Fot. Bank Pekao

Piątkowe walne zgromadzenie Banku Pekao zdecydowało o wypłacie do 3,21 zł dywidendy na akcję. Wypłata jest uzależniona od stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego polityki dywidendowej banków komercyjnych oraz zalecenia nadzorczego dla Banku Pekao w drugiej połowie 2021 roku.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, gdy KNF zezwoliła, by do 75 proc. zysku banku mogłoby być przeznaczone na wypłatę dywidendy, Pekao wypłaci akcjonariuszom kwotę 842,5 mln zł, co dawałoby 3,21 zł dywidendy na akcję.

W przypadku, gdyby KNF dopuściła, by na dywidendę trafiło do 50 proc. zysku za 2020 roku, dywidenda wyniesie 2,14 zł, co dawałoby łączną kwotę 561,7 mln zł.

Czytaj także: GPW: dywidendę w 2021 r. planuje więcej spółek niż przed rokiem, wypłacić mogą łącznie 25,4 mld zł; banki czekają na ruch KNF >>>

Gdyby KNF zgodziła się na przeznaczenie do 25 proc. zysku za 2020 rok, dywidenda z akcji Pekao wyniesie 1,07 zł, czyli łącznie 280,8 mln zł.

W przypadku zgody Komisji, dniem dywidendy będzie 10 września, a jej wypłata nastąpi 29 września.

Co w przypadku braku zgody KNF?

Jeśli KNF nie wyrazi zgody na wypłatę dywidendy, zysk netto za 2020 rok w wysokości 1,13 mld zł zostanie podzielony na 283,9 mln zł z przeznaczeniem na kapitał rezerwowy, a 842,5 mln zł pozostanie niepodzielone - co zakładała także wcześniejsza rekomendacja zarządu banku.

Czytaj także: PZU złożyło wniosek o wypłatę do 3,21 zł dywidendy na akcję Banku Pekao >>>

Wniosek o warunkową wypłatę dywidendy złożyło w czwartek PZU, jako 20-proc. akcjonariusz Banku Pekao.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: