Bank Pekao współfinansuje powstanie 140 farm fotowoltaicznych Grupy Famur

ESG / Z rynku

Bank Pekao S.A. podpisał ze spółkami z Grupy Famur umowę typu project finance na finansowanie i refinansowanie kosztów budowy 140 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 134 MW.

Bank Pekao
Fot. stock.adobe.com/Fotokon

Bank Pekao S.A. podpisał ze spółkami z Grupy Famur umowę typu project finance na finansowanie i refinansowanie kosztów budowy 140 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 134 MW.

Umowa ze spółkami z Grupy Famur to kolejny krok w realizacji naszej Strategii ESG, gdzie zakładamy coraz większy udział zielonego finansowania.

–  Przy tym satysfakcja jest tym większa, że bierzemy udział w przedsięwzięciu o naprawdę znaczącej skali, istotnym w rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce. Takie inwestycje są szczególnie ważne w kontekście wyzwań i kosztów jakie wiążą się z pozyskaniem innych źródeł energii w obecnej sytuacji geopolitycznej – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Łączna wysokość finansowania jakie otrzymają spółki wchodzące w skład Grupy Famur od konsorcjum banków wynosi 428 mln zł. Ostateczny termin spłaty kredytów przypada na rok 2040.

Strategia ESG

Bank Pekao w ogłoszonej w czerwcu 2021 r. Strategii ESG założył, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na kwotę co najmniej 30 mld zł. Na tę liczbę złoży się co najmniej 8 mld zł nowego finansowania projektów zrównoważonych obejmujących projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł.

Czytaj także: Pekao przedstawił strategię ESG: bank nie będzie finansował nowych projektów węglowych, co najmniej 8 mld zł na nowe projekty zrównoważone >>>

Udział zielonego finansowania – obejmującego m.in. takie przedsięwzięcia jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo – zwiększy się do ponad 4 proc. portfela bilansowego Pekao.

Źródło: Bank Pekao SA
Udostępnij artykuł: