Bank Pekao wybrany do obsługi spółek z grupy GPW

Z rynku

Logo Banku Pekao
Źródło: Bank Pekao

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wybrał Bank Pekao do obsługi działalności podstawowej spółek z grupy kapitałowej GPW. Dzięki wygranej w postępowaniu bank, pełniący dotychczas rolę głównego dostawcy usług bankowych dla GPW, rozszerzy portfolio klientów o Towarową Giełdę Energii (TGE), podał Pekao.

@BankPekaoSA został wybrany do obsługi spółek z grupy @GPW_WSExchange

Wybór Banku Pekao jest efektem negocjacji z GPW w Warszawie, które toczyły się od końca sierpnia 2018 r. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, bankowość elektroniczną, obsługę przelewów krajowych i zagranicznych, konsolidację sald oraz automatyczne oprocentowanie środków.

“Kontynuacja i rozszerzenie obsługi bankowej na rzecz grupy kapitałowej GPW S.A. to wyznacznik bardzo mocnej pozycji Banku Pekao na rynku usług finansowych. W obliczu dynamicznego rozwoju systemu bankowego i silnej konkurencji, utrzymanie tak znaczącego klienta korporacyjnego było dużym wyzwaniem. Obsługa spółek z grupy kapitałowej GPW S.A. to dla nas nie tylko prestiż i wyróżnienie, ale także możliwość znaczącego wzmacniania polskiej gospodarki” – powiedział prezes Pekao Michał Krupiński, cytowany w komunikacie.

Dlaczego wybrano Bank Pekao?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W 2018 r. obroty na wszystkich instrumentach i rynkach GPW wyniosły 443,68 mld zł. Na GPW notowanych jest ok. 3 000 instrumentów oraz ok. 1 000 krajowych i zagranicznych emitentów.

“Po wieloetapowej analizie oferty i długich negocjacjach wybrany został bank, który zdaje sobie sprawę, że obsługa GPW to duża odpowiedzialność wynikająca ze specyfiki i złożoności biznesów prowadzonych przez spółki z grupy kapitałowej GPW” – powiedział prezes GPW Marek Dietl, cytowany w komunikacie.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: