Bank Pekao z pożyczką płynnościową dla MŚP z województw dolnośląskiego, opolskiego oraz mazowieckiego

Firma / Z rynku

Bank Pekao S.A. zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 29 września umowę, na podstawie której udzieli firmom MŚP z województw dolnośląskiego, opolskiego oraz mazowieckiego pożyczek płynnościowych POIR w celu ograniczenia skutków wywołanych epidemią COVID-19. Nabór wniosków o pożyczki rozpocznie się w dniu 5 października 2020 r. o godzinie 9.00 i prowadzony będzie za pośrednictwem dedykowanych skrzynek pocztowych.

Bank Pekao S.A. - Logo
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)

Bank Pekao S.A. zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 29 września umowę, na podstawie której udzieli firmom MŚP z województw dolnośląskiego, opolskiego oraz mazowieckiego pożyczek płynnościowych POIR w celu ograniczenia skutków wywołanych epidemią COVID-19. Nabór wniosków o pożyczki rozpocznie się w dniu 5 października 2020 r. o godzinie 9.00 i prowadzony będzie za pośrednictwem dedykowanych skrzynek pocztowych.

.@BankPekaoSA zawarł z @BGK_pl umowę, na podstawie której udzieli #MŚP z województw dolnośląskiego, opolskiego oraz mazowieckiego pożyczek płynnościowych #POIR w celu ograniczenia skutków wywołanych epidemią #COVID19 #BankPekao #BGK

Pożyczka ma za zadanie wesprzeć przedsiębiorców w utrzymaniu płynności i finansować ich bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. wydatki bieżące, obrotowe lub wydatki inwestycyjne (częściowo). Do takich wydatków zaliczają się m.in.:

  1. wynagrodzenia pracowników oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy;
  2. zobowiązania publiczno-prawne przedsiębiorcy;
  3. zobowiązania handlowe, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.;
  4. zatowarowanie, półprodukty itp.;
  5. bieżące raty (termin spłaty między 1.02.2020 r. a ostatnim dniem okresu wydatkowania niniejszej pożyczki): kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

Czytaj także: Fundusz pożyczek płynnościowych dla firm zwiększony do 2,15 mld zł >>>

Budżet programu

Budżet programu dla województw dolnośląskiego i opolskiego wynosi 65 mln PLN, natomiast dla województwa mazowieckiego 160 mln PLN.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0%, nie są pobierane opłaty ani prowizje. Pożyczka może finansować do 100% wydatków przedsiębiorcy. Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT.

Maksymalny okres spłaty pożyczki nie dłuższy niż 72 miesiące

Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące od momentu jej uruchomienia. Maksymalna karencja w spłacie rat pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja wydłuża okres jej spłaty.

Obligatoryjnym zabezpieczeniem dla pożyczek jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco. O dodatkowym zabezpieczeniu dla pożyczek o wartości powyżej 100 tys. zł decyduje bank.

Więcej informacji na temat oferty dla województw dolnośląskiego i opolskiego opublikowane zostanie w dniu uruchomienia naboru wniosków o pożyczkę, t.j. 5 października pod tym linkiem.

natomiast dla województwa mazowieckiego pod tym linkiem.

Wzór formularza wniosku dla obydwu naborów dostępny jest już teraz pod tym adresem.

Źródło: Bank Pekao SA
Udostępnij artykuł: