Bank Pekao zakończył program globalnych kwitów depozytowych

Z rynku

Bank Pekao z dniem 31 marca 2022 r. zakończył program globalnych kwitów depozytowych banku (tzw. GDR-ów) - podał bank w komunikacie.

Oddział Banku Pekao
Fot. stock.adobe.com/mino21

Bank Pekao z dniem 31 marca 2022 r. zakończył program globalnych kwitów depozytowych banku (tzw. GDR-ów) - podał bank w komunikacie.

Jak podano, właściciele kwitów depozytowych są uprawnieni do otrzymania od The Bank of New York Mellon, podmiotu pełniącego funkcję depozytariusza, akcji banku w liczbie przypadającej na wszystkie kwity depozytowe będące własnością danego inwestora.

Czytaj także: Konto w Banku Pekao można otworzyć z wykorzystaniem aplikacji mObywatel >>>

Depozytariusz nie będzie w przyszłości rejestrował jakichkolwiek transakcji dotyczących kwitów depozytowych.

"Nie będzie również przekazywał na bieżąco właścicielom kwitów depozytowych ewentualnej dywidendy wypłacanej przez bank. Ewentualna dywidenda będzie przekazana inwestorom wraz z akcjami banku wydawanymi w zamian za kwity depozytowe" - napisano.

Uprawnienia depozytariuszy

Rok po zakończeniu programu, depozytariusz będzie uprawniony do sprzedaży akcji reprezentowanych przez kwity depozytowe, które nie zostaną do tego czasu wymienione na akcje banku. Właściciele takich kwitów będą uprawnieni do otrzymania kwot uzyskanych przez depozytariusza ze sprzedaży akcji banku. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: