Bank Pekao zorganizował wartą 1 mld zł emisję 10-letnich obligacji ESG dla PKN ORLEN

ESG / Z rynku

Bank Pekao S.A. jest koordynatorem i dealerem emisji 10-letnich obligacji koncernu PKN ORLEN wartej 1 mld zł.

Bank Pekao S.A. - Logo
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)

Bank Pekao S.A. jest koordynatorem i dealerem emisji 10-letnich obligacji koncernu PKN ORLEN wartej 1 mld zł.

Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej. Jej wysokość powiązana jest z ratingiem MSCI ESG i może ulec podwyższeniu w przypadku spadku tego odzwierciadlającego troskę o środowisko, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz ład korporacyjny ratingu.

To już kolejny raz, gdy Bank Pekao angażuje się w emisję „społecznie odpowiedzialnych” instrumentów finansowych, po tym jak w grudniu 2020 roku koordynował pierwszą na polskim rynku i jedną z pierwszych w Europie emisję obligacji ESG-linked przeprowadzoną przez PKN ORLEN.

Czytaj także: Banki liderami zrównoważonego rozwoju?

W przypadku 10-letnich obligacji PKN ORLEN stopa procentowa dla pierwszego okresu odsetkowego wyniesie 2,875 proc. w skali roku i w następnych okresach odsetkowych pozostanie na tym poziomie lub może wzrosnąć o  0,1 proc. lub 0,2 proc. w przypadku spadku ratingu MSCI ESG do poziomów odpowiednio BBB oraz BB lub niższego.

Czytaj także: ESG i Zielony Ład zmienią rynek kapitałowy, przed spółkami i inwestorami trudne wyzwania >>>

– Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce konsekwentnie bierzemy udział we wszystkich znaczących emisjach obligacji korporacyjnych. W przypadku tej transakcji z dumą chciałbym podkreślić fakt, że byliśmy jedynym bankiem zaangażowanym w jej obsługę oraz że to kolejna w ostatnim czasie inicjatywa pokazująca nasze zaangażowanie w projekt wspierający kwestie środowiskowe, społeczną odpowiedzialność biznesu i wysokie standardy ładu korporacyjnego. A jednocześnie jest to duża, biznesowa transakcja zrealizowana w trudnym czasie pandemii – mówi  Jerzy Kwieciński, wiceprezes Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Projekty poprawiające efektywność energetyczną

Bank Pekao angażuje się w liczne projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej klientów, realizację przedsięwzięć ekologicznych oraz finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii. W marcu Pekao zwiększyło swoje zaangażowanie w OZE podpisując umowę kredytową z PAK PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. na finansowanie największej w Polsce farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MWp. W październiku 2020 wsparło Grupę Tauron w emisji obligacji zrównoważonego rozwoju. Wcześniej w ramach konsorcjum udzieliło kredytu na budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce, Potęgowo na Pomorzu. W sumie wartość zielonego i zrównoważonego finansowania (np. finansowanie farm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych, niskoemisyjnego transportu miejskiego) w Pekao przekroczyła 8 mld zł w 2020 roku.

Źródło: Bank Pekao SA
Udostępnij artykuł: