Bank Pekao został członkiem United Nations Global Compact

ESG / Z rynku

Bank Pekao dołączył do inicjatywy ONZ - United Nations Global Compact, potwierdzając tym samym gotowość do działania na rzecz Agendy 2030 i włączenia 10 zasad UN Global Compact z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji do swoich strategii, podał bank.

Bank Pekao członkiem UNGC
Fot. Bank Pekao

Bank Pekao dołączył do inicjatywy ONZ - United Nations Global Compact, potwierdzając tym samym gotowość do działania na rzecz Agendy 2030 i włączenia 10 zasad UN Global Compact z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji do swoich strategii, podał bank.

"Przystąpienie do UN Global Compact stanowi rodzaj zobowiązania do stawiania sobie dalekosiężnych celów w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym, a to już robimy, czego najlepszym dowodem jest 'Strategia ESG na lata 2021-2024', którą ogłosiliśmy w czerwcu. Postawiliśmy w niej sobie bardzo ambitne cele m.in. w zakresie finansowania projektów zrównoważonych klientów mających na celu m.in. zmniejszenie poziomu emisji CO2 i zużycie węgla, produkcję energii ze źródeł odnawialnych oraz wsparcie transformacji energetycznej i adaptację do zmian klimatu. Dlatego naturalną koleją rzeczy jest nasz udział w tej inicjatywie ONZ" - powiedziała wiceprezes Banku Pekao Magdalena Zmitrowicz, cytowana w komunikacie.

United Nations Global Compact zrzesza aktualnie ponad 14 tys. firm oraz 3 tys. instytucji ze 166 krajów

United Nations Global Compact zrzesza aktualnie ponad 14 tys. firm oraz 3 tys. instytucji ze 166 krajów, które opierają swoją działalność na dziesięciu uniwersalnych zasadach z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Zakładamy, że w horyzoncie naszej Strategii ESG zorganizujemy finansowanie dla nowych zrównoważonych projektów na kwotę co najmniej 30 mld zł, z czego co najmniej 8 mld zł nowego finansowania przeznaczymy na projekty zielone i społeczne, a co najmniej 22 mld zł na wsparcie emisji obligacji ESG, co doskonale wpisuje się w realizację Agendy 2030.

- dodał wiceprezes Jerzy Kwieciński.

Czytaj także: ESG – warto być porządnym bankiem >>>

Po raz pierwszy ideę Global Compact przedstawił Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych Kofi Annan na światowym Forum Ekonomicznym w Davos, które odbyło się 31 stycznia 1999 roku. Wezwał on wówczas liderów światowego biznesu do wsparcia budowy społecznych i ekonomicznych podstaw, niezbędnych dla podtrzymania nowej gospodarki światowej.

Udział w największej światowej platformie korporacyjnych liderów zrównoważonego rozwoju

Członkostwo w UN Global Compact oznacza udział w największej światowej platformie korporacyjnych liderów zrównoważonego rozwoju, reprezentujących prawie każdy sektor biznesu. Do zadań UN Global Compact należy identyfikowanie wyzwań i możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewnianie praktycznych wskazówek, promowanie działań oraz merytoryczne wsparcie swoich członków, podsumowano.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 233 mld zł na koniec 2020 r.

Udostępnij artykuł: