Bank Pekao zrewidował prognozę PKB na 2020 rok

Gospodarka

Bank Pekao zrewidował prognozę wzrostu gospodarczego Polski na 2020 rok - obecnie spodziewa się spadku o 2,4% w całym roku, podał bank. W ub. tygodniu zrewidował całoroczną prognozę do -3,5% z -4% oczekiwanych przed publikacją danych o PKB za II kw. br.

Bank Pekao S.A. - Logo
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)

Bank Pekao zrewidował prognozę wzrostu gospodarczego Polski na 2020 rok - obecnie spodziewa się spadku o 2,4% w całym roku, podał bank. W ub. tygodniu zrewidował całoroczną prognozę do -3,5% z -4% oczekiwanych przed publikacją danych o PKB za II kw. br.

.@BankPekaoSA zrewidował prognozę wzrostu gospodarczego Polski na 2020 rok - obecnie spodziewa się spadku o 2,4% w całym roku #BankPekao #PKB

"Dane szczegółowe o PKB w II kwartale dostarczają dalszego wglądu w mechanikę koronawirusowej recesji w Polsce. Pod wieloma względami jej przebieg jest klasyczny. Tradycyjne, cykliczne branże, tj. przemysł, budownictwo i handel detaliczny, odpowiadają za ponad połowę spadków łącznej wartości dodanej w II kwartale (4,6 pkt proc. z 7,9 pkt proc. r/r). Pozostała część spadków wartości dodanej rozkłada się na transport (1 pkt. proc. r/r) oraz usługi dotknięte bezpośrednio przez pandemię, tj. hotelarstwo i gastronomię oraz usługi kulturalne i rekreacyjne (2,5 pkt proc. r/r). Z analitycznego punktu widzenia to dobra wiadomość, ułatwia bowiem monitorowanie ożywienia za pośrednictwem danych miesięcznych" - czytamy w raporcie tygodniowym banku.

Czytaj także: Bank Pekao zrewidował prognozę spadku polskiego PKB w 2020 roku, będzie lepiej, niż początkowo sądzono?

Dane miesięczne z przemysłu, handlu i budownictwa pozwalają przybliżyć zatem z dużą precyzją zachowanie ok. połowy gospodarki, stwierdzili analitycy.

Czytaj także: Santander Bank Polska rewiduje prognozę PKB w 2020 r. >>>

"W przypadku części usług (np. hotelarskich i transportowych) dysponujemy cząstkowymi danymi miesięcznymi oraz innymi przybliżeniami (w tym z danych wewnętrznych). Na podstawie tych danych, prognoz danych miesięcznych na sierpień i wrzesień oraz założeń co do pozostałych branż możemy oszacować dynamikę PKB w III kwartale b.r. Wynik tego ćwiczenia to przedział minus 1-2% r/r, a zatem powyżej aktualnego konsensusu rynkowego, wynoszącego -3% r/r. Wynikająca przecież z zastosowania modeli ekonometrycznych zmiana szacunków PKB za III kw. wpływa na szacunki całoroczne. Nawet przy założeniu braku dalszego wzrostu aktywności w IV kw. 2020 dynamika roczna PKB podnosi się zatem do minus 2,4%" - czytamy dalej.

Czytaj także: Ekonomiści mBanku rewidują w górę prognozę dynamiki PKB Polski w 2020 r. >>>

W końcu sierpnia Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że PKB niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) spadł w II kw. 2020 roku o 8,2% r/r, natomiast PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zmniejszył się realnie o 8,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 7,9%.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: