Bank Pocztowy: obniżki stóp procentowych pomniejszą wynik odsetkowy o ok. 35 – 40 mln zł rdr

Z rynku

Bank Pocztowy szacuje, że decyzje NBP z 17 marca, 8 kwietnia oraz 28 maja o obniżkach stóp procentowych pomniejszą wynik odsetkowy banku o ok. 35-40 mln zł w stosunku do poprzedniego roku - podał bank w komunikacie.

Bank Pocztowy
Fot. Bank Pocztowy

Bank Pocztowy szacuje, że decyzje NBP z 17 marca, 8 kwietnia oraz 28 maja o obniżkach stóp procentowych pomniejszą wynik odsetkowy banku o ok. 35-40 mln zł w stosunku do poprzedniego roku - podał bank w komunikacie.

.@PocztowyBank szacuje, że łączny wynik finansowy netto w 2020 r. może się obniżyć się w stosunku do roku poprzedniego o ok. 50-70 proc. #BankPocztowy #StopyProcentowe

Ponadto, bank szacuje, że na skutek przejściowej recesji wywołanej pandemią Covid-19 nastąpi wzrost kosztu ryzyka.

"Utworzone do tej pory z tego tytułu odpisy na oczekiwane straty kredytowe oraz potencjalnie dotworzone w dalszej części roku wyniosą nie mniej niż 25 mln zł i będą uzależnione od rozwoju sytuacji epidemicznej w dalszej części roku oraz skali i długości utrzymującej się recesji" - napisano.

Zarząd banku uruchomił działania optymalizacyjne

Bank podał, że zarząd uruchomił działania optymalizacyjne w obszarze kosztów działania, zarówno w zakresie kosztów osobowych jak i eksploatacyjnych, w tym optymalizacji sieci własnej sprzedaży i oczekuje, że łączne oszczędności z tego tytułu powinny ograniczyć w horyzoncie 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego całkowite koszty działania banku wraz z amortyzacją o ok. 2-4 mln zł.

Czytaj także: ZBP: obniżki stóp procentowych, brak wzrostu dochodów odsetkowych i odpisy zmniejszą wynik banków o 80-85 proc. >>>

"Uwzględniając wszystkie podjęte działania dostosowawcze i optymalizacyjne, a także uruchamiane i planowane działania po stronie biznesowej, bank szacuje, że łączny wynik finansowy netto w 2020 r. może się obniżyć się w stosunku do roku poprzedniego o ok. 50-70 proc." - napisano.

"Sytuacja płynnościowa i kapitałowa banku pozostaje dobra. Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe są wysokie i przekraczają wymagane przez regulatora poziomy. Prognozowane przez Bank w horyzoncie końca roku miary kapitałowe będą kształtowały się na poziomie ok. 5 p.p. powyżej minimów regulacyjnych uwzględniających obniżenie bufora ryzyka systemowego do zera" - dodano.

Jakub Słupiński: Bank Pocztowy ma obecnie dobrą i bezpieczną sytuację kapitałową i płynnościową

Jakub Słupiński, p.o. prezesa Banku Pocztowego ocenił, że obecna sytuacja płynnościowa i kapitałowa Banku Pocztowego pozostaje dobra, a wskaźniki kapitałowe i płynnościowe są wysokie i przekraczają wymagane przez regulatora poziomy.

"Mimo ciężkiej sytuacji rynkowej związanej z koronawirusem w Polsce, Bank Pocztowy ma obecnie dobrą i bezpieczną sytuację kapitałową i płynnościową. Prognozowane przez bank w horyzoncie końca roku miary kapitałowe będą kształtowały się na wysokim poziomie" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Słupiński.

Bank prognozuje, że jego miary kapitałowe będą kształtowały się na poziomie ok. 5 p.p. powyżej minimów regulacyjnych uwzględniających obniżenie bufora ryzyka systemowego do zera.

Rada nadzorcza banku delegowała Jakuba Słupińskiego do pełnienia obowiązków prezesa Banku Pocztowego od 10 czerwca 2020 r. Od 2016 r. jest on członkiem rady nadzorczej Banku Pocztowego.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: