Bank Pocztowy planuje emisje obligacji podporządkowanych na 150 mln zł, by spełnić wymóg MREL

Z rynku

Bank Pocztowy przekazał do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) plan dojścia do wymogu MREL. Dla realizacji tego wymogu, bank planuje emisję obligacji podporządkowanych w wysokości 70 mln zł w roku 2022 oraz 80 mln zł w roku 2023, podał bank.

Bank Pocztowy
Fot. Bank Pocztowy

Bank Pocztowy przekazał do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) plan dojścia do wymogu MREL. Dla realizacji tego wymogu, bank planuje emisję obligacji podporządkowanych w wysokości 70 mln zł w roku 2022 oraz 80 mln zł w roku 2023, podał bank.

BFG określił docelowy, tj. obowiązujący bank od 1 stycznia 2024 roku, wymóg MREL na podstawie danych finansowych banku na dzień 31 grudnia 2019 roku odpowiadający 7,84% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem (TLOF) lub 15,35% kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE).

BFG wyznaczył również ścieżkę dojścia do wyżej wskazanych wymogów w oparciu o dane finansowe banku na dzień 31 grudnia 2019 roku do osiągnięcia na dzień 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2023 roku.

Czytaj także: Strategia Banku Pocztowego: ROE powyżej 6,5 proc. i 40 mln zł zysku netto w 2024 r. >>>

Wymagana przez BFG wysokość MRELw relacji do TLOF wynosi: 6,6%, 7,22% i 7,84%, co w relacji do TRE stanowi odpowiednio: 12,93%, 14,14% i 15,35%, podano. 

"Zatwierdzona przez zarząd banku ścieżka dojścia zakłada, że odpowiednio na dzień 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2023 roku wartość MREL do TLOF wyniesie 6,87%, 7,3% i 8,02% natomiast w relacji do TRE wyniesie odpowiednio 15,39%, 16,87% i 18,46%" - czytamy w komunikacie. 

Dla realizacji wymogu MREL, bank planuje emisję obligacji podporządkowanych w wysokości 70 mln zł w roku 2022 oraz 80 mln zł w roku 2023.

BFG będzie wyznaczał MREL w oparciu o nową metodykę

Równocześnie BFG poinformował, że w cyklu planistycznym 2021 r. Fundusz będzie wyznaczał MREL w oparciu o nową metodykę, która będzie wynikała z przyjętych w 2019 roku dyrektyw BRRD i CRD IV oraz rozporządzenia CRR.

Bank Pocztowy był zobligowany do przekazania planu dojścia do wymogu MREL (ang. the minimum requirement for own funds and eligible liabilities) pismem z BFG otrzymanym 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: