Bank Pocztowy planuje zwolnienia grupowe

Z rynku

Bank Pocztowy planuje od maja do 30 września 2021 roku przeprowadzić zwolnienia grupowe, które obejmą nie więcej niż 235 osób - poinformował bank w komunikacie.

Bank Pocztowy
Fot. Bank Pocztowy

Bank Pocztowy planuje od maja do 30 września 2021 roku przeprowadzić zwolnienia grupowe, które obejmą nie więcej niż 235 osób - poinformował bank w komunikacie.

Bank Pocztowy podał, że proces obejmie zarówno pracowników w centrali banku, jak i sieci dystrybucji. 

Poinformował, że przyczyną planowanych zwolnień grupowych jest pogorszenie się wyników finansowych, a także prognoza dalszych potencjalnych strat. 

Czytaj także: Bank Pocztowy: 9,2 mln zł straty bilansowej netto na koniec 2020 roku; jest decyzja o wdrożeniu Planu Naprawy >>>

Restrukturyzacja zatrudnienia staje się niezbędnym działaniem wymaganym dla przywrócenia operacyjnej rentowności banku, jest też przewidziana w nowej strategii banku na lata 2021-2024, której założenia pozostają aktualne.

"W związku z wysoką niepewnością makroekonomiczną, w obliczu pandemii COVID-19 i związaną z nią zmniejszoną sprzedażą, niskimi stopami procentowymi, gorsze wyniki finansowe mogą utrzymać się w kolejnych okresach" - dodano. 

Konsultacje ze związkami zawodowymi

Bank poinformował, że powiadomi organizacje związkowe o przyczynach zamierzonych grupowych zwolnień oraz zwróci się do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji. 

Pocztowy informował wcześniej, że zdecydował o wdrożeniu Planu Naprawy i zakłada, że jego wdrożenie powinno doprowadzić do przywrócenia trwałej rentowności banku w 2024 r. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: